You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Det er byrådets mål, at alle oliefyr og naturgasfyr skal være omstillet til vedvarende energi i 2030. Du kan søge tilskud til vedvarende energi hos Energistyrelsen.

Søg tilskud - varmepumpepuljen

Søg tilskud hos Energistyrelsen via deres hjemmeside

Krav til boligens beliggenhed

I varmepumpepuljen er det et krav frem til udgangen af 2023, at boligen ikke må ligge i et område

I 2024 er det kun de vedtagne forsyningsområder til fjernvarme, der er afgrænset fra varmepumpepuljen.

Det vil sige at udpegningen af potentielle fjernvarmeområder blokerer for støttemuligheden til og med december 2023.