You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Udfasning af olie og gas

Hvis du bor eller ejer en ejendom i et område, der er varmeforsynet med naturgas, vil du inden udgangen af 2022 modtage et brev fra os. Brevet oplyser om de muligheder, der bliver for dig, når olie og gas skal udfases.

Hvis du vil vide mere allerede nu, kan du følge med på denne side, hvor vi vil forsøge at holde dig informeret.

Analyse forud for brevet

Vi er i fuld gang med forarbejdet til brevet. Forarbejdet er bl.a. en analyse af fremtidige fjernvarmeområder.

I brevet vil vi give dig information om dine muligheder for fjernvarme, varmepumpe eller lignende.

Dine muligheder for fjernvarme

Fjernvarme og lokalvarme er en kollektiv varmeform – det betyder, at der er flere, som deler omkostningerne forbundet med fjernvarmen.

Alle varmeværker i kommunen er forbrugerejede. Forsyning med fjernvarme er altså afhængig af, om der er tilstrækkelig lokal interesse.

Tilslutningspligt

Vi må ikke pålægge tilslutningspligt i nye fjernvarmeområder. Derfor er det vigtigt med bred lokal opbakning, hvis fjernvarme skal være rentabelt.

Kommunens rolle

Vi har et mål om, at alle olie- og naturgasfyr er udfaset i 2030.

Det understøtter vi - som varmeplanmyndighed - ved at skabe grundlag for fjernvarme til alle de områder, hvor det - klimamæssigt og samfundsøkonomisk - er fordelagtigt.

Områder udlagt til fjernvarme

Bor du i et område, hvor fjernvarme allerede er en mulighed, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at blive tilsluttet fjernvarmen.

Der kan være områder, hvor ledningsnettet først skal etableres.

Se fjernvarme-områder på kort

På dette kort kan du se hvilke områder, hvor der allerede nu er vedtaget fjernvarme

Fremtidige fjernvarme-områder

Vi er i gang med at analysere muligheden for at etablere fjernvarmeforsyning i de største områder, hvor der lige nu er gas. Områderne er udvalgt på baggrund af bystruktur og varmeforbrug. Vi arbejder tæt sammen med de eksisterende varmeværker.

Vi undersøger, om der er økonomisk grundlag for at etablere fjernvarme. Målet er at  få en dialog med de relevante byområder for at afklare interesser og muligheder.

Udvidelse af eksisterende forsyningsområder

I nogle områder kan et eksisterende varmeværk måske udvide sit nuværende forsyningsområde. I andre områder skal der etableres nye varmeværker.

Flere varmeværker er allerede i gang med at undersøge muligheden for at udvide deres forsyningsområder.

Byer i analysen

Foreløbigt indgår følgende områder i analyserne:

 • Birgittelyst
 • Bjerregrav
 • Bruunshåb
 • Løvel
 • Mammen
 • Mønsted
 • Ravnstrup
 • Rødding
 • Sahl
 • Skelhøje
 • Sparkær
 • Tange
 • Tapdrup
 • Vammen
 • Vejrumbro
 • Vridsted

Viborg Varme

Fjernvarmeselskabet Viborg Varme har allerede foretaget en analyse af mulighederne for fjernvarme til gasområder i Viborg - Birgittelyst - Bruunshåb og Tapdrup.

Hvis du bor i eller omkring Viborg, kan du læse mere på Viborg Varmes hjemmeside: slipgassen.dk. På den side kan du tilkendegive din interesse for fjernvarme til det forbrugerejede selskab.

Hald Ege

Hald Ege er kommet under Viborg Varmes forsyningsområde. Kommunen har godkendt et projekt for det efter varmeforsyningsloven.

Muligheder i andre områder

Bor du i et område, der ikke er nævnt, er der ikke umiddelbare planer om fjernvarme. Dette kan dog ændre sig, når analysen er færdig.

En anden mulighed er, at I lokalt arbejder videre med andre mindre fælles varmeløsninger. Hvis der ikke er grundlag for fælles varmeløsninger, er individuelle varmepumper ofte et godt alternativ.

Læs mere om varmepumper på vores side om emnet. 

Kontakt

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38

Maria Troelsen

Tlf: 87 87 86 37