You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Varmepumpe

Vis hensyn til dine naboer hvis du installerer en varmepumpe.

Gode råd inden du etablerer en varmepumpe

Vis hensyn til dine naboer hvis du installerer en varmepumpe og der er regler for, hvor meget en pumpe må støje ved skel.

  • Stil krav til din installatør/leverandør om at varmepumpeanlægget skal kunne overholde Miljøstyrelsens støjgrænseværdier hos din nabo – også på kolde nætter om vinteren.
  • Tænk på din nabo. Placer derfor ikke dit anlæg tæt på naboskel. Det er ikke sandsynligt at anlægget kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjkrav til din nabo.
  • Hvis varmepumpen ikke kan placeres i tilstrækkelig afstand til din nabo så indtænk den nødvendige afskærmning ved etableringen.
  • Orientér dig på Energistyrelsens hjemmeside om støjberegninger for varmepumper og Energistyrelsens guide om ”Styr på støjen".

Husk at indberette ændringer i din ejendoms energiforsyning til BBR, Bygnings- og boligregisteret.

Tilslutningspligt til fjernvarme

Din ejendom kan være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Det vil være fastlagt i en lokalplan eller tinglyst efter varmeforsyningsloven.

Tilslutningspligten indebærer bl.a. en pligt til at,

  • betale et eventuelt tilslutningsbidrag.
  • betale årlige faste afgifter i overensstemmelse med det pågældende selskabs anmeldte priser og betingelser.

Læs mere om fjernvarme og tilslutningspligt.

 

Dispensation

Hvis du ønsker at etablere en varmepumpe og din ejendom er omfattet af tilslutningspligt, kan du få en dispensation fra tilslutningspligten, hvis din ejendom opføres som et lavenergibyggeri.

Læs mere om varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside, SparEnergi.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer