You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Arkitekturens Pris og Arkitekturens Dag

Arkitekturens Pris: Byrådet belønner hvert år en bygning eller et anlæg. Arkitekturens Dag: Afholdes hvert år den første mandag i oktober.

Dit forslag til Arkitekturens Pris 2024

Send dit forslag via mail

Arkitekturens Pris

Byrådet ønsker at sætte fokus på at styrke arkitekturen og bygningskvaliteten i kommunen. Derfor uddeles Arkitekturens Pris hvert år på Arkitekturens Dag.

Prisen kan uddeles til følgende typer af projekter: 

 • Gode og smukke bygninger opført i Viborg Kommune.
 • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger samt restaureringer af eksisterende bygninger i Kommunen.
 • Andre anlæg, der anses for at bidrage til kommunens forskønnelse, f.eks. byrum, pladser, parker og lignende.

Belønning i 2 niveauer

Prisbelønningen kan gives i 2 niveauer – alt efter projektets arkitektur og kvalitet – til bygherren og dennes arkitekt i form af:

 1. Arkitekturens Pris, som er en pengepræmie, diplom og en bronzetavle til at opsætte på byggeriet.
 2. Hædrende omtale og diplom.

Komitéens medlemmer

 • Borgmesteren (formand for komitéen)
 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • Formand for Teknisk Udvalg
 • Direktøren for Teknik & Miljø
 • 2 eksterne arkitekter, udpeget af Arkitektforeningen

Forslag til prismodtager

Hvert år bliver det annonceret her på siden, når du kan indsende forslag. Alle kan sende forslag.

Arkitekturens Pris blev ikke uddelt i 2023, da komitéen vurderede, at der ikke var relevante projekter at præmiere.

Bygherre: Naturstyrelsen
Arkitekter: ERIK BRANDT DAM arkitekter i samarbejde med Charlotte Skibsted Landskab.

Borgmester Ulrik Wilbek, der er formand for komitéen bag uddelingen af Arkitekturens Pris i Viborg Kommune, stod for præmieringen, der fandt sted den 27. september 2022 ved et arrangement ved De fem Halder.

Der blev overrakt priser til arkitekten og til Naturstyrelsen, og der blev afsløret en bronzeplakette, der markerer præmieringen.

Begrundelse for udvælgelsen

Komitéens udvælgelse af projektet er sket på baggrund af en række vidt forskellige forslag, der er indsendt af kommunens borgere.

Komitéens begrundelse
Som et højdepunkt på Hærvejsruten gennem Jylland og som en natur- og kulturhistorisk perle mellem Dollerup Bakker og Viborg ligger området “De fem Halder” på vestsiden af Hald Sø.
I september 2022 åbnede De fem Halder efter en omfattende renovering, der skal fremhæve områdets særlige historie om magtkampe, stridigheder, belejringer og dagliglivet mellem konger, adelsmænd og kirkens folk.
Omkring projektet med renovering, tilgængeliggørelse og formidling udtrykker arkitekterne meget sigende følgende:

“Med projektet søger vi at skabe bedre sammenhæng, flere oplevelser, historisk dybde og styrke formidlingen. Tilføjelserne sætter sig, foldes langsomt ind i landskabet. Almindingen (p-plads) og Haldlængen (madpakkely og toiletter) byder de besøgende velkommen. Haldladen er transformeret til porten til De fem Halder, Ravnsbjergvej er blevet brolagt, boardwalken leder gennem det uvejsomme terræn langs Hald Sø fra middelalderens Hald II direkte ind i den aksefaste barok ved Hald IV-V, Tårnet på Hald III har fået sin krone og på Børnenes Hald troner vildsvinet (Niels Bugges våbenskjold) – leg og viden er to sider af samme sag”. Citat: Erik Brandt Dam.

Samlet fortælling om 800 års danmarkshistorie

Viborg Byråd vil gerne præmiere dette projekt, hvor ovenstående intentioner til fulde er blevet indfriet. Med sikre arkitektoniske greb er der skabt en samlet formidling af et stort og vigtigt område med 800 års danmarkshistorie. Der er tale om et meget poetisk projekt, hvor historisk formidling, tilgængelighed, leg, poesi, fantastiske udsigter og naturoplevelser, kunst, arkitektur og landsskabsarkitektur flyder naturligt sammen til en berigende helhed. Udtryk og materialitet i projektet er enkelt og smukt afstemt omgivelserne, og der er skabt et område, der henvender sig til mennesker - i alle aldre og med forskellige bevæggrunde for at besøge området.

Borgmester Ulrik Wilbek holder tale i Hald laden.

Borgmester Ulrik Wilbek holder tale i Hald laden.

Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro.
Bygherre: Viborg Kommune i samarbejde med Bjerringbro by og Grundfos.
Arkitekter: Labland Architects.

Niels Due Jensens Plads, Gudenåhuset og Storegade

Niels Due Jensens Plads.

Lars Holm

Arkitekturens Dag

Arkitekturens Dag bliver hvert år markeret i hele verden og i hele Danmark den første mandag i oktober.

En festdag, hvor man rundt om i landet har mulighed for at opleve og få indblik i aktuelle byudviklingsprojekter.

2023

I Viborg Kommune markeres dagen hvert år med flere arrangementer.

I 2023 blev der afholdt 2 rundvisninger, som var gratis for alle.

 • Rundvisning på byggepladsen for Lysningen Skole i Overlund. Arrangør: Viborg Kommune.
 • Rundvisning i Domkirkekvarteret i Viborg midtby. Arrangør: Viborg Museum og Viborg Kommune.

Kontaktperson

Ricco Bødker Andersen

Byplan

Tlf: 87 87 86 44