You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Boliggaranti

Med boliggarantiordningen er du sikker på at kunne få en bolig, hvis du eksempelvis studerer eller har job i Viborg Kommune.

I samarbejde med de almene boligselskaber Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Boligselskabet Viborg, tilbyder Viborg Kommune boliggaranti. Du skal opfylde ét af følgende kriterier for at kunne gøre brug af boliggarantien:

 1. Du er blevet tilbudt eller er i fast job i en virksomhed i Viborg Kommune. Ved fast job forstås job uden tidsbegrænsning og i mindst 30 timer om ugen. Ansættelsesforholdet skal kunne dokumenteres med en kopi af underskrevet ansættelseskontrakt.

 2. Du er optaget på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse i Viborg Kommune. Boligsøgende skal kunne dokumentere uddannelse ved kopi af et gyldigt studiekort.

 3. Borgere med bolig i Viborg Kommune i mindst to år, kan gøre brug af boliggarantien, hvis den nuværende bolig ikke er hensigtsmæssig som følge af:
  • At man som resultat af sygdom, handicap eller aldersforandring har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til følge.
  • Graviditet hos myndige efter 12. svangerskabsuge.
  • Dødsfald hos ægtefælle eller samlever.

 4. Ved separation/skilsmisse/samlivsophør, der samtidig betyder, at det ikke er muligt at blive boende i den nuværende bolig, bl.a. af økonomiske årsager. For ugifte par kræves det, at man har haft 2 års forudgående samliv.

 5. Tvangsflytning fra nuværende bolig, hvor tvangsflytning skyldes, at:
  • Egen bolig sættes på tvangsauktion.
  • Egen bolig - uden egen skyld - er blevet ubeboelig.

Sådan gør du brug af boliggarantien

Du skal søge bolig hos et af de almene boligselskaber i Viborg Kommune; Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg. 

Når du søger, skal du søge i så mange afdelinger som muligt.

En kopi af ansættelseskontrakt eller gyldigt studiekort skal vedhæftes som dokumentation for job eller uddannelse.

Link til Boligselskabet Viborg 

Link til Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg