You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Styringsdialog med almene boligorganisationer

Her kan du læse om de årlige styringsdialogmøder mellem de almene boligorganisationer og Viborg Kommune.

Vi holder hvert år styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Viborg Kommune.

Boligorganisationerne har inden styringsdialogmøderne sendt en dokumentationspakke via en it-portal fra Landsbyggefonden.

Styringsdialogmøderne resulterer i aftaler/mål for kommunen og boligorganisationen for det kommende år.

I henhold til almenboligloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en redegørelse fra styringsdialogmøderne på kommunens hjemmeside.

Teknik & Miljø - Plan og Byggeri

87 87 86 31
Send sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer