You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Erhverv i overflødige landbrugsbygninger

Der er mulighed for etablering af virksomheder i overflødige landbrugsbygninger

Vil du etablere virksomhed på landet?

Der er en generel opfattelse af, at det er umuligt at etablere virksomhed på landet. Men reglerne i planloven giver mulighed for at slå sig ned med både håndværk, industri, mindre butik, liberalt erhverv, lager og kontor i visse tomme bygninger.

Når man vil starte ny virksomhed, eller udvikle sin nuværende virksomhed, og skal finde ud af, hvor virksomheden skal placeres, er det oplagt at se sig om efter en erhvervsgrund i et erhvervsområde i en by. Men der er også andre muligheder.

Overflødige bygninger Planloven giver mulighed for at tage visse overflødige bygninger i brug til mindre virksomheder (planlovens § 37). Dette kan lade sig gøre uden tilladelse efter planloven, hvis der ikke er brug for ret meget udendørs oplag. Der er dog krav om, at de bygninger som virksomheden skal indrettes i, er mindst 5 år gamle, og at de ikke skal bygges for meget om.

Planloven muliggør på den måde, at du som iværksætter kan etablere dig på en forholdsvis enkel og billig måde samtidigt med, at du kan bo på ejendommens eventuelle bolig ved virksomheden.

Hvordan griber du det an som virksomhed?

Anmelde til kommunen

Du skal anmelde det til kommunen, der herefter har 2 ugers indsigelsesfrist efter planloven.

Byggetilladelse

Du skal være opmærksom på, at der altid kræves en byggetilladelse til det konkrete bygningsareal, som du inddrager til din virksomhed. Afhængig af virksomhedens type, kan der også være krav om andre myndighedsgodkendelser - bl.a. inden for miljøområdet.

Udvidelse

Hvis du senere får brug for at udvide din virksomhed, har du efter planloven som hovedregel ret til at udvide med op til 500 kvm.

Hvis du får brug for at udvide med mere end 500 kvm., skal du søge en landzonetilladelse hos kommunen (planlovens § 35). Kommunen skal så vurdere, om der kan gives en landzonetilladelse til den konkrete udvidelse, uden at det går imod nabohensyn og andre hensyn til landskab, natur, kulturhistorie m.m. i det åbne land.

Overvejelser

Nogle ting er vigtige at overveje og evt. at drøfte med kommunen, hvis du har kig på en ejendom med tomme, egnede bygninger:

  • Er din virksomhed af den type, der er omfattet af planlovens undtagelsesbestemmelser i §§ 36-37?
  • Er ejendommens bygninger af den type, som bestemmelserne er tiltænkt?
  • Kan du nøjes med de eksisterende bygninger + 500 kvm.?
  • Kan du drive dit erhverv uden at genere naboer?
  • Er vejene i området egnet til virksomhedens trafik?
  • Er du indstillet på at flytte til et erhvervsområde, hvis virksomheden bliver stor?

Kontakt

Teknik og Miljø - Byplan

87 87 86 31
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer