You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solceller

Sider under Solceller

Ønsker du at installere et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, om der er særlige forhold for lige netop din ejendom.

Kræver det byggetilladelse?

Hvis solcelleanlægget ved opsætningen, kan overholde højde- og afstandskrav fastsat i kapitel 2.2 i Bygningsreglementet 2015, for bygningen, hvorpå solcellerne placeres, kræver det ingen byggetilladelse.

Hvis bygningen ved opsætning af solcelleanlægget, afviger fra højde- og afstandskrav iht. kapitel 2.2. i Bygningsreglementet 2015, eller opsættes direkte på terræn, vil det kræve en byggetilladelse, før solcelleanlægget må opstilles.

Ligeledes vil opsætningen af solcelleanlæg på en erhvervsvirksomhed, avlsbygninger, industribygninger, driftsbygninger m.v.,  eller på terræn, altid kræve byggetilladelse.

I de tilfælde solcelleanlægget ikke kan overholde de vilkår, der gælder under Byggeretten i henhold til Bygningsreglement 2015 kapitel 2.2, skal kommunen foretage en helhedsvurdering – en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dette kan medføre en partshøring i området.

Placeres solcelleanlægget på terræn, eller på avlsbygninger, driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger i landzone, kan det ligeledes kræve en landzonetilladelse.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Det bør sikres, at solcelleanlægget ikke er reflekterende, og placeringen bør tilpasses således, at det ikke er til gene for naboer.

Der kan være andre love, som regulerer eller begrænser muligheden for opsætningen af solcelleanlæg, f.eks. naturbeskyttelsesloven og planloven, herunder lokalplaner.
På Danmarks Miljøportal kan du selv undersøge, hvilke bindinger, der kan være på din ejendom.

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan/byplanvedtægt, skal du undersøge, om der kan være forhold i planen, som ikke muliggør opsætningen af solcelleanlæg. Dette omfatter bl.a. planbestemmelser om bygningers bevarelse, forbud mod opsætning af solcelleanlæg, bevaring af bygningsmæssige miljøer, ensartethed, og arkitektoniskkvalitet m.v.

Er dette tilfældet, kan det kræve en dispensation i forhold til den aktuelle plan.

Du skal samtidig være opmærksom på deklarationer, servitutter, og tinglysninger på din ejendom. På tinglysningen kan du undersøge, hvilke tinglysninger der er på din ejendom.

Hvis din ejendom er fredet eller registreret som bevaringsværdig, skal du kontakte kommunen. Evt. registrering kan ses på kulturstyrelsens hjemmeside.

Ny lovgivning

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 i kraft. Der er en overgangsperiode mellem Bygningsreglement 2015 og Bygningsreglement 2018, og ansøger har frem til 30. juni 2018 mulighed for at vælge, hvilket reglement ansøgningen ønskes behandles efter. 

Hvad med BBR?

Når du er færdig med dit anlæg, skal du registrerer det i Bygnings og boligregistret. Benyt nedenstående link.

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer