You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Transportable telte og konstruktioner

Telte og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug.

Telte, tribuner, scener m.v.

Telte og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse. 

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne. Der henvises til Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner. 

Gældende regler

Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggelovens bestemmelser og det gældende bygningsreglement BR 2015. Der henvises til Kap. 1.3.5.

Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap.5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion. BR15, Kap. 1.3.5,stk.3.

Telte der anvendes af flere end 150 personer er desuden omfattet af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder m.v., udsendt i medfør af beredskabsloven. Derfor kan opstilling af disse ligeledes kræve tilladelse fra det kommunale beredskab. 

Undtagelser som kan opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering.

 • bl.a. eget telt kun til privat brug, som anvendes af op til 150 personer
 • bl.a. telte der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m2.
 • bl.a. tribuner og scener med gulv mindre end 1 m over terræn 

For mere omfattende og uddybende liste med undtagelser henvises til BR 15, Bilag 9. 

Ansøgning og anmeldelse

Ansøgning om byggetilladelse til transportable telte og konstruktioner skal indsendes til kommunen senest 4 uger inden arrangementets start via den digitale portal Byg og Miljø, se den røde selvbetjeningsboks til højre.

 

Til ansøgning om byggetilladelse til telt, skal der som minimum oplyses om:

 • antallet af personer, som skal opholde sig i teltet
 • om teltet skal anvendes dag eller aften/nat
 • teltets placering i forhold til skel og andre bygninger ved indsendelse af en målsat situationsplan
 • teltets indretning blandt andet visende flugtveje ved indsendelse af en indretnings- og flugtfordelingsplan
 • teltets geometri herunder højden på teltet ved indsendelse af snit/facader
 • teltdugens brandmæssige egenskaber (brandklassifikation)
 • teltets stabilitet ved indsendelse af statiske beregninger
 • tilgængelighed for alle (niveaufri adgang)

 

Anmeldelse af transportable telte og konstruktioner i henhold til Beredskabsloven skal indsendes til Viborg Kommunes beredskabsafdeling. Se viborg.dk/brand

Ved afholdelse af koncert, festival eller anden event skal begivenheden anmeldes til politiet efter reglerne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner.

Se her transportable_konstruktioner

I forhold til ovennævnte vejledning gøres der opmærksom på, at "Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner" er ændret pr. 1. januar 2018, men vejledningen er ikke tilrettet.

Lån eller lej et offentligt areal til et arrangement

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00