You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Vindmøller

At opstille en vindmølle kræver tilladelse fra kommunen.

Opstilling af vindmølle

Alle nye vindmøller kræver tilladelse fra kommunen. Det gælder også de mindste møller. Tilladelsen kræves efter bygningsreglementet og bekendtgørelse om støj fra vindmøller.
Afhængig af møllens type og placering kan der være krav om kommune- og lokalplanlægning samt flere tilladelser eller dispensationer.

Byggetilladelse til vindmølle

Hvis du ønsker at opstille en vindmølle, skal du sende en ansøgning til kommunen via ansøgningsportalen Byg & Miljø. Den skal indeholde information om møllens placering, størrelse og de oplysninger, der kræves efter bygningsreglementet og støjbekendtgørelsen.

Desuden skal der vedlægges støjdokumentation for en prototype af den vindmølle, der ønskes opstillet. Der skal også vedlægges beregninger af støjen ved de nærmeste beboelser eller et andet støjfølsomt areal. Målinger og beregninger skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.

Hvis der også kræves tilladelse/dispensation efter anden lovgivning, skal der vedlægges en begrundet ansøgning.

Energistyrelsen

Inden du kan opstille en vindmølle, skal den godkendes af Energistyrelsen. Det sikrer, at vindmøllen og dens fundament opfylder sikkerheds-, energi- og kvalitetsmæssige krav. Det er nødvendigt, at møllen er godkendt af Energistyrelsen, inden kommunen kan behandle en ansøgning.

Der er krav om, at vindmøller med et rotorareal over 5 m² skal have et gyldigt certifikat ved opstillingstidspunktet, for at sikre, at vindmøller opstillet i Danmark er designet og produceret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer kan læses her: Kommuneplan 2017 - 2029, retningslinje 4 - vindmøller

Byrådet har besluttet at der ikke udarbejdes en ny vindmølleplan, og at konkrete projekter behandles løbende.

Landzone

Vindmøller i landzone, som totalt er under 25 meter i højden, kræver landzonetilladelse (husstands- og minimøller). Disse kan tillades på baggrund af en vurdering. Grundlag for vurderingen er blandt andet kommuneplanens retningslinje nr. 4 om vindmøller.

Byzone

Det afhænger af flere ting, om kommunen kan imødekomme en ansøgning i byzone. Det afhænger af en konkret vurdering og eventuelle bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplaner eller byplanvedtægter.

Opstilling af nye vindmøller med en totalhøjde på 25 meter eller mere (store vindmøller) kan kun ske i områder, der er udpeget som vindmølleområder i kommuneplanen.

De skal opfylde en række kriterier, som er fastlagt i lovgivningen og i kommunens planlægning. Opstilling af flere end 3 stk. møller og møller højere end 80 meter kræver en særlig miljøvurdering (VVM) og et kommuneplantillæg.

Søg om byggetilladelse

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer

Telefonen er åben: 

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

 9.00 - 13.00