You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Bygningsreglement 2018

I langt de fleste tilfælde vil det kræve en byggetilladelse fra kommunen, før du kan gå i gang med dit byggeri. Bygningsreglement 2018 (BR18) er det gældende bygningsreglement, der fastlægger de regler, som en byggesag behandles efter. 

Brand og konstruktionsklasser

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal du indplacere byggeriet i henholdsvis en brandklasse og en konstruktionsklasse. Enkelte byggerier er undtaget for indplacering i brand- og konstruktionsklasse, f.eks. garager under 50 m² - medmindre arealet af småbygninger tilsammen overstiger 50 m², så skal nye småbygninger indplaceres.

Ved sager i brand- og konstruktionsklasse 2-4 skal du indgå en aftale med en certificeret rådgiver for såvel brand og statik. Den certificerede rådgiver skal være godkendt til en kategori, der passer til henholdsvis brand- og konstruktionsklassen.

Frem til 1. januar 2021 kan der for byggeri i konstruktionsklasse 2-4 også anvendes anerkendte statikere.

Du kan se en liste over certificerede rådgivere her

Tekniske forhold/kapitler

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal du oplyse, hvilke tekniske forhold/kapitler byggesagen er omfattet af. Kommunen sagsbehandler ikke længere de tekniske forhold, og det er derfor alene dit ansvar, at sikre, at byggeriet både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen overholder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Kommunens rolle

Kommunen påser i sagsbehandlingen fortsat byggeriets placering på grunden, opholds- og parkeringsarealer, anden lovgivning som f.eks. lokalplaner, miljølovgivning mv.

Derudover skal kommunen acceptere indplaceringen i brand- og konstruktionsklasse og omfanget af tekniske forhold samt sikre beredskabets indsatsmuligheder.

Du kan læse mere i Bygningsreglement 2018.

Byggeri

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer