You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Adressebeskyttelse (hemmelig adresse)

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres til private. Du skal søge digitalt for få navne- og adressebeskyttelse i CPR.

Sådan ansøger du om adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og din adresse ikke må udleveres til private.

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. 

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere.

Hvor længe gælder din anmodning?

Din navne- og adressebeskyttelse gælder i ét år. Ønsker du den forlænget, skal du ansøge igen. Vejviserbeskyttelse og markedsføringsbeskyttelse er gyldig, indtil du sletter den.

Du kan vælge beskyttelse for dig selv og egne børn bosiddende på samme adresse.

Du skal selv tage kontakt til PostNord for at få din adresse beskyttet dér og til dit teleselskab, hvis du ønsker dit telefonnummer beskyttet.

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Udover dig selv kan du søge for din ægtefælle og dine børn under 18 år, når I bor på samme folkeregisteradresse.

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere eller til PostNord.

PostNord

Hvis du har navne- og adressebeskyttelse og flytter, skal du selv give PostNord besked. Dermed frabeder du dig videregivelse af information til andre distributionsselskaber end PostNord.

Når du har tilmeldt dig navne- og adressebeskyttelse, gælder beskyttelsen i første omgang for et år.

Du skal selv huske at søge, hvis du herefter ønsker at få din navne- og adressebeskyttelse forlænget.

Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

Beskyttelsen gælder ikke for indrykning af meddelelser i Statstidende, hvor navn og adresse ifølge loven er påkrævet.

PostNord

Du skal selv give PostNord besked om din navne- og adressebeskyttelse.

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Kontakt Den Digitale Hotline

Du kan få hjælp til selvbetjeningen og svar på alle generelle spørgsmål om navne- og adressebeskyttelse hos Den Digitale Hotline.

Tlf. 70 20 00 00

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.00 - 20.00
Fredag: 8.00 - 16.00
Lørdag: lukket
Søndag: 16.00 - 20.00