You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

BBR, Bygnings- og boligregisteret

Alle bygninger, boliger og erhvervslokaler er registreret i BBR. BBR står for Bygnings- og BoligRegistret og indeholder oplysninger om areal, indretning, materiale, installationer og hvornår bygningen er opført.

Det er altid ejers ansvar at oplysninger i BBR er korrekte.

Registreringen i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Registeret beskriver ikke om gældende love er overholdt.

BBR-meddelelsen udsendes automatisk til ejer ved:

  • Handel
  • Afslutning af byggesag
  • Ændringer af de data, som kommunen har registreret

 

Kontakt os, hvis du har planer om ændringer i forbindelse med din ejendom. Vi kan oplyse, om ændringen kræver byggetilladelse, eller du blot kan nøjes med at opdatere oplysningerne i BBR.

Kontakt

Byggeri

87 87 52 52
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer