You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

BBR, Bygnings- og boligregisteret

Alle bygninger, boliger og erhvervslokaler er registreret i BBR, hvor der er oplysninger om arealer, indretning, materialer, installationer og opførelsesår.

Ejers ansvar

Oplysningerne i BBR kommer fra ejerne og fra bygningsmyndighederne.

Det er dit ansvar - som ejer - at oplysningerne i BBR er korrekte.

Oplysningerne viser de faktiske forhold, men ikke om forholdene er godkendte eller om gældende love er overholdt.

Det er vigtigt, at oplysningerne i BBR er korrekte, da de bruges af andre myndigheder til bl.a. ejendomsvurderinger, forsikringer, lånoptagning m.v.

Ændringer af BBR

Er du ejer af et parcelhus, rækkehus, sommerhus eller ejerlejlighed kan du indberette dine ændringer via denne selvbetjeningsløsning: ny.bbr.dk/ret. Der kan du også læse mere om BBR.

Foretager du ændringer på din ejendom, som ikke kræver en byggetilladelse, skal du blot oplyse ændringerne til os på bbr-register@viborg.dk.

Olietanke i BBR

Inden du etablerer, sløjfer eller ændrer en olietank, skal du anmelde det til vores miljøafdeling.

Læs mere om at ændre og anmelde olietank.

Hvis miljøafdelingen ikke har bemærkninger til din anmeldelse, vil din BBR automatisk blive rettet. 

Elafgift - reduceret

Før du kan søge om reduceret elafgift hos dit elselskab, skal du tjekke at din bolig er korrekt registreret i BBR:

  • Varmeinstallationen = elvarme eller varmepumpe.
  • Opvarmningsmiddel = elektricitet.

Ifølge BBR-loven har vi ikke lov til eller pligt til at ændre med tilbagevirkende kraft. F.eks. hvis du ikke fik registreret, at din ejendom skiftede til el-opvarmning, dengang det blev lavet. 

Oplysninger om installations- og ibrugtagningstidspunkt bliver ikke registreret i BBR.

Dokumentation overfor dit el-selskab

Hvis du ikke fra begyndelsen har fået registreret, at du opvarmer med elektricitet anbefaler vi, at du dokumenterer over for dit elselskab, hvornår din varmeinstallation er etableret. F.eks. ved at sende dem en kopi af en faktura, hvor arbejdet og datoen fremgår.

Vi har ikke noget at gøre med din ansøgning om reduceret elafgift. Det er alene et forhold mellem elselskabet og dig.

Selvbetjening

Kontakt

BBR - Bygnings og Bolig Register

87 87 52 13

Telefonen er åben

Mandag - onsdag:

 9.00 - 14.00

Torsdag:

 9.00 - 17.00

Fredag:

9.00 - 13.00