You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skorstensfejning

Fejning af skorstene er lovpligtig og har bl.a. til formål at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner. Skorstensfejeren i dit område er:

Viborg Vest: Fjends, Karup og Viborg

Skorstensfejemester Tommy Christensen

Kløvermarken 16

8800 Viborg

Tlf: 86 61 16 40

E-mail: Viborg@skorstensfejeren.dk

Viborg Øst: Bjerringbro, Hvam, Møldrup, Overlund og Tjele

Skorstensfejermester Per Dyrby Knudsen

Asmild Eng 28

8800 Viborg

Tlf: 86 46 46 30

E-mail: Per@skorstensfejeren.dk

Tilsyn

Tilsyn med det kommunale skorstensvæsen foretages af Midtjysk Brand og Redning. På MidtJysk Brand og Rednings hjemmeside kan du finde flere oplysninger om skorstenfejning. Du kan også læse om mulighederne for at vælge en anden skorstensfejer.

Opkrævning af gebyr for skorstensfejning

For Skorstensfejerdistrikt Øst og Vest opkræves skorstensfejergebyret over ejendomsskattebilletten. Når husejerne modtager deres ejendomsskattebillet, vil gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde altså være medregnet. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal derfor afregnes direkte med skorstensfejermesteren.

Pris

Prisen bliver udregnet efter skorstenen/røgrørets længde. Desuden medregnes hvor ofte, der er behov for at feje skorstenen. Skorstensfejeren udregner således pris og antal fejninger for hver enkelt husstand ud fra en godkendt prisliste. Ønsker man disse oplysninger, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

Vælg en anden skorstensfejer

Det kan være hensigtsmæssigt at bruge en af ovennævnte skorstensfejere, men det er ikke et krav. I Danmark er der frit skorstensfejervalg, dvs. du bestemmer selv, hvilken skorstensfejer du ønsker at benytte. Se mere om frit valg af skorstensfejer på Midjysk Brand og Rednings hjemmeside.

Skorsten der ikke bruges mere

Hvis du ikke bruger din skorsten mere, for eksempel ved overgang til anden varmekilde eller nedtagning af brændeovn, skal du kontakte din skorstensfejer. Han foretager en besigtigelse.

Gebyret for skorstensfejning, som du betaler på ejendomsskattebilletten bliver fjernet fra næste år. Hvis du har penge til gode i indeværende år, så vil skorstensfejeren overføre pengene direkte til dig, når du har givet ham dine kontooplysninger.