You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fakta om brownouts

Få svar på dine spørgsmål om kontrollerede strømafbrydelser – såkaldte brownouts.

Danmarks og det meste af Europas energiforsyning er presset i denne tid. Derfor bliver der talt om, at myndighederne muligvis får behov for at lave såkaldte brownouts, der er en kontrolleret afbrydelse af strømmen i to timer ad gangen i et større geografisk område.

Risikoen for brownouts den kommende vinter er dog ret lille, fordi vores forsyningssituation er stabil. Det er den blandt andet fordi danskerne – både i hjemmet og på job - er så gode til at spare på energien; slukke for lyset, skrue ned for varmen og benytte mange andre gode spareråd.

Vi skal dog forsat spare på strømmen. Jo mere vi sparer, jo mindre er risikoen for, at der bliver brug for at lave brownouts denne vinter eller i løbet af vinteren 2023-2024. Alt det, vi ”sparer op” nu, kommer os nemlig også til gode næste vinter.

Så forsæt med alle de gode sparetiltag, så hjælper vi hinanden. Find gode spareråd på Energistyrelsens side SparEnergi.dk.

Viborg Kommune er forberedt
Viborg Kommune er godt forberedt, hvis strømmen bliver slukket. Vi har i flere år arbejdet med beredskabsplaner, så vi kan sikre kommunens fortsatte drift under kritiske situationer af enhver art, som for eksempel en strømafbrydelse.

Forskellen på et ”almindeligt” strømsvigt og et brownout er, at et strømsvigt oftest er meget lokalt og helt uden varsel, mens et brownout sker i et større område og med mulighed for, at vi kan forberede os.

Lige nu arbejder alle driftsområder sammen med både regionen og Midtjysk Brand & Redning på at være klar til en eventuel forsyningskrise af el.

Et varsel vil blive meldt ud til borgerne via blandt andet viborg.dk og pressen tidligst 24 timer før.

Sårbare borgere

Der er allerede lavet planer og beredskaber for, hvordan Viborg Kommune skal tackle sårbare borgere under en eventuel strømafbrydelse. Der bliver taget godt hånd om dem, og der er ingen grund til bekymring. Sker der ændringer i den normale daglige drift vil alle blive underrettet.

Du kan finde mere information om energikrisen på kriseinformation.dk

 

Brownout er en kontrolleret afbrydelse af strømmen i to timer ad gangen i et større område. Det er Energistyrelsen, der beslutter, om der skal ske brownouts.

Det er den aktuelle energikrise, der kan gøre det nødvendigt at gennemføre brownouts. Det sker, hvis vores el-net bliver presset. For at undgå at et presset el-net bryder helt sammen, kan Energistyrelse vælge at afbryde strømmen i op til to timer i større områder i landet.

Et brownout vil typisk ske i et rul hen over landet. Når et område har været uden strøm i op til to timer, kommer strømmen tilbage, og et nyt område bliver lukket ned.

Risikoen for brownout denne vinter er ikke særlig stor.

Men generelt stiger risikoen i forbindelse med:

Koldt og vindstille vejr
Her stiger vores behov for varme og dermed strøm, og samtidigt producerer vindmøllerne ikke meget strøm.

Højt forbrug af strøm
Jo mere vi sparer på strømmen, jo mindre er risikoen for, at strømmen ”slipper op,” og derfor er risikoen for behov for brownouts også mindre.

Allerede nu bidrager danskerne godt til at spare på energien. På mange offentlige og private arbejdspladser er der skruet ned for varmen, gadelyset er slukket, og i mange husstande er der også blevet lidt koldere, og lyset bliver slukket.

Så vidt det er muligt, bliver der sendt et varsel ud tidligst 24 timer før. Men der er også stor risiko for, at det ikke er muligt at varsle, inden et brownout sker.

Et eventuelt varsel vil blive meldt ud til borgerne via blandt andet viborg.dk, Facebook og pressen. Varslet vil kun fortælle, om det er Vest- eller Østdanmark, der bliver ramt, men ikke præcist hvor strømmen bliver lukket.

Hvis strømmen lukker ned i et større geografisk område, får det betydning for mange ting.

Vi vil blandt andet opleve, at

  • Elevatorer vil stoppe - så brug ikke elevatorer efter et varsel er udsendt
  • Trafiklys virker ikke, så husk højrevigepligten
  • Mobilmaster bliver presset, så ring mindst muligt
  • Der vil højst sandsynlig kun være spildevand til ét toiletskyl
  • Betalingssystemer i butikker er ude af drift

Alle skal bidrage til at mindske risikoen for brownouts ved at spare på strømmen. Og det er danskerne rigtig gode til. Allerede nu bidrager de fleste danskere til at spare på energien.

På mange offentlige og private arbejdspladser er der skruet ned for varmen, gadelyset er slukket og i mange husstande er der også blevet lidt koldere, og lyset bliver slukket.

Find gode spareråd på Energistyrelsens side SparEnergi.dk.