You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frederiks - Solvænget III

Byen har et rigt foreningsliv og mange muligheder for et aktivt fritidsliv, da der både er to idrætshaller, en svømmehal, en skole med overbygning, kirke og flere institutioner. Der er gode handelsmuligheder med både dagligvarer og specialbutikker samt en kro. Derudover er her både lægehus og tandlæge.

Kun små 6 km i nordøstlig retning fra Frederiks ligger Hald Sø og noget af Danmarks mest fantastiske natur. Omkring søen er der flere seværdigheder, ikke mindst Hald Ruin og Hald Hovedgaard.

Fra Frederiks er det nemt at komme ud i verden. Der er nemlig kun ca. 12. min. kørsel til Midtjyllands Lufthavn, hvor der er flere daglige afgange til København – og derfra videre ud i verden!

alhedeborger.dk

Ovenstående mindstepriser er inklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger

De ledige grunde er annonceret til salg den 8. september2021 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grundene ikke kan sælges eller reserveres i denne periode. 

Købstilbud på en eller flere grunde sendes på mail til nedenstående mail adresse, inden den nævnte frist. Grundene vil blive solgt til højestbydende. 

koebstilbud@viborg.dk
Benyt venligst denne
tilbudsblanket

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest torsdag den 23. september 2021, kl. 10.00. Resultatet af budrunden forventes at blive formidlet ca. 2 dage efter fristen.
Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.


Måleblad
Måleblad - Solvænget 89-103

Lokalplan 
Lokalplan nr. 328 - Et boligområde ved Solvænget i Frederiks

Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for anlæg af veje, fortove og stier. Boligvejen er udlagt som privat fællesvej.
Kloakstikledninger for spildevand er ført frem til grundene. Tag- og overfladevand skal afledes ved nedsivning på egen grund.

Grundejerforening: Der er medlemspligt til grundejerforeningen

Elforsyning
 
N1 - Tilslutningsafgift 18.500 kr. betales til Viborg Kommune på ovetagelsesdagen

Vandforsyning 
Frederiks Vandværk - Tilslutningsbidrag, 24.100 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen

Varmeforsyning 
Frederiks Fjernvarme - Stiklednings- og tilslutningsbidrag efter prisblad, afhængig af huset størrelse, skal betales direkte til Frederiks Fjernvarme   

Kontakt

Helle Blichfeldt

Tlf: 87 87 50 06