You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Fyr fornuftigt i din brændeovn

Røg fra brændeovne kan give anledning til røggener, hvis ikke du fyrer rigtigt.

Hvert år modtager vi en række klager over røg fra brændeovne. Generne kan ofte undgås, hvis optændingen sker korrekt, og der kun anvendes rent tørt træ.

Vi tilbyder konkrete råd til, hvordan du kan mindske røgudvikling.

Prøvningsattest

Du skal være opmærksom på, at hvis du køber en brændeovn, ny eller brugt, skal der medfølge en prøvningsattest. Prøvningsattesten viser, at det er blevet målt, om brændeovnen overholder brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

Skorsten

Ejeren af en ny eller nyinstalleret brændeovn skal sikre, at skorstenen lever op til reglerne i Brændeovnsbekendtgørelsen og funktionskravene i Bygningsreglementet. Der står mere herom i Miljøstyrelsens vejledning om luftforurening fra brændefyring.

Fakta

  • Ny viden viser, at du kan fjerne op til 80 % af partiklerne fra din brændeovn, hvis du tænder op på en ny måde.
  • Det er ulovligt at fyre med affaldstræ, reklamer eller lignende. Desuden skal træet være tørt, da vådt træ ryger for meget

Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer