You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Høns og andre hobbydyr

Hvis du vil holde høns i baghaven, så er der nogle regler du skal overholde.

Hvis du går med tanker omkring et mindre dyrehold i din baghave eller lign., er der nogle regler, du skal være opmærksom på.

Høns

Du må gerne holde høns og andre smådyr f.eks. kaniner mm - i din have i vores kommune. Det må bare ikke give anledning til væsentlige gener for omkringboende.

En hane i et tæt bebygget område, f.eks. i et villakvarter, vil ofte give anledning til væsentlige gener pga. hanegal. Derfor anbefales det, at man undlader at have en hane i flokken, hvis man bor i et tæt bebygget område. 

Høns kan tiltrække rotter. Derfor er det vigtigt at du rottesikrer hønsehuset.

På rotteangreb.dk kan du se et eksempel på hvorledes du kan indrette dit hønsehus, så du ikke tiltrækker rotter.

Hov- og klovbærende dyr

Hold af hov- og klovbærende dyr (heste, køer, får, geder og grise m.fl.) er generelt forbudt i byzonen.

Dog kan der i nogle tilfælde meddeleles en dispensation, særligt til ejendomme med bestående anlæg til dyr. Du skal søge om dispensationen - og vi laver en nabohøring i forbindelse med behandling af sagen.

Øvrige dyr

I kap. 4 i bekendtgørelse om "miljøregulering af visse aktiviteter" kan se du en liste over hvilke dyr og hvor mange, du må holde som hobbydyr.

Ønsker du flere dyr, vil det blive betragtet som værende et erhvervsmæssigt dyrehold, som du kan læse om her. Listen er ikke udtømmende, og er du i tvivl, kan du altid kontakte os. 

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer