You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hold af hobbydyr i byerne mm.

Hvis du går med tanker omkring et mindre dyrehold i din baghave eller lign. er der nogle regler du skal være opmærksom på.

Hønsehold

I nogle kommuner er der udarbejdet et regulativ, der sætter rammerne for hold af "havehøns". Det er der ikke i Viborg Kommune. Generelt for Viborg Kommune gælder, at du gerne må holde høns (og andre smådyr f.eks. kaniner mm) i din have, det må bare ikke give anledning til væsentlige gener for omkringboende. En hane i et tæt bebygget område, f.eks. i et villakvarter, vil ofte give anledning til væsentlige gener pga. hanegal. Derfor anbefales det, at man undlader, at have en hane i flokken, hvis man bor i et tæt bebygget område. 

Et hønsehold kan også give anledning til rottetilhold. Derfor er det vigtigt at du rottesikrer hønsehuset. På rotteangreb.dk kan du se et eksempel på hvorledes du kan indrette dit hønsehus, så du ikke tiltrækker rotter.

Hov- og klovbærende dyr

Hold af hov- og klovbærende dyr (heste, køer, får, geder og grise m.fl.) er generelt forbudt i byzonen. Dog kan der i nogle tilfælde meddeleles en dispensation, særligt til ejendomme med bestående anlæg til dyr. Dispensationen meddeleles på baggrund af en ansøgning, hvorefter der bl.a. laves en nabohøring. Sagen forlægges klima- og miljøudvalget, der tager endelig stilling til, om der kan meddeleles en dispensation.

Øvrige dyr

I kap. 4 i bekendtgørelse om "miljøregulering af visse aktiviteter" kan se du en liste over dyr/dyregrupper, som viser hvor mange dyr du må holde som "hobbydyr". Ønsker du flere dyr, vil det blive betragtet som værende et erhvervsmæssigt dyrehold, der reguleres efter særlige bestemmelser. Listen er ikke udtømmende, og er du i tvivl, kan du altid kontakte Viborg kommune for afklarende spørgsmål. 

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer