You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Detailhandlen bidrager til oplevelser, levende og attraktive byer.

Detailhandel – Viborg som resort

Detailhandlen er for Viborg Kommune kilde til andet end blot arbejdspladser og skatteindtægter. Detailhandlen bidrager til at give liv og oplevelser og dermed også levende og attraktive byer. Derfor har Viborg Kommune sammen med bl.a. detailhandlen, ejendomsejere m.v. besluttet at indgå i et samarbejde, der har fokus på at anskue Viborg Kommune som et resort, hvor infrastruktur, aktiviteter og indkøbsmuligheder udvikles i et fælles forpligtende samarbejde.

Der tages udgangspunkt i Viborg som kommunens langt største by, men grundideen spredes til alle byer i kommunen med detailhandel. Et af målene med det nye samarbejde er ligeledes at skabe værdikæder mellem detailhandlen og turismeerhvervet.

I 2020 har Viborg Kommune fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der giver vigtig viden om detailhandlens udvikling og potentialer. Derudover har analysen givet input til en ændring af kommuneplanens retningslinje omkring detailhandel.

Du kan læse mere om detailhandelsanalysen herunder.