You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Anmelderordning

Tilladelse til mindre ændringer på et landbrug med husdyr.

Det er muligt at få tilladelse til at lave mindre ændringer og tiltag efter de såkaldte anmeldeordninger. Der er anmeldeordninger for:

  • Driftsbygninger
  • Ensilagepladser
  • Vinterstald
  • Hobbydyr
  • Skift i dyretype
  • Skift i miljøteknologi
  • Afprøvning af miljøteknologi

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, som skal være opfyldt, for at man kan anvende ordningen. Betingelserne sikrer, at det anmeldte, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab.

Du skal i din anmeldelse dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Viborg Kommune beslutter derefter om projektet kan udføres under anmeldeordningen, eller om der skal søges en miljøtilladelse eller -godkendelse.

Du får svar senest 2 måneder efter indsendelse.

Du skal anmelde via husdyrgodkendelse.dk.