You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Offentliggørelse af tilsynsrapport mm. - miljø

I forbindelse med afholdelse af tilsyn er der en række formaliter der skal oplyses om, det kan du læse mere om her.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Alle miljøtilsyn afsluttes med et tilsynsbrev, en tilsynsrapport og et skema med udvalgte punkter fra tilsynet.

De udvalgte punkter fra tilsynet skal offentliggøres, det sker senest 4 måneder efter tilsynet på: Digital MiljøAdministration.

Tilsynsrapporter fra 2014 til 1. maj 2016 kan ses i Viborg Kommunes filarkiv.

Tilsynskampagner

Hvert år skal der laves en tilsynskampagne rettet mod landbrug og andre virksomheder.

Emnet for kampagnen er væsentlige miljøforhold i kommunen. Både aktuelle miljøproblemer og forebyggende miljøarbejde.

Kommunen skal opstille mål for indsatsen og vurdere effekten af kampagnen.

Tilsynskampagnerne med mål og resultater kan ses her.

Plan for miljøarbejdet

Tilsynsplanen er kommunens plan for tilsynsarbejdet på miljøområdet, samt hvordan det gennemføres. En tilsynsplan gælder for 4 år.

Tilsynsplanen skal som minimum indeholde:
• Det geografiske område, hvor Kommunen fører miljøtilsyn
• Liste med navne og adresser på IE-brug (landbrug med Industriel Emission)
• Generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, som landbrug kan give anledning til
• En beskrivelse af tilsynsindsatsen, og hvordan et tilsyn forberedes og gennemføres
• En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder
 
Miljøtilsynsplanen opdateres mindst hvert fjerde år. Seneste udgave finder du her.

Tilsynsindberetning

Kommunen skal hvert år indberette sit samlede tilsynsarbejde til Miljøstyrelsen, der offentliggør tilsynsindberetningen på DMA.