You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Gyllebeholdere

Kend reglerne omkring brugen af gyllebeholdere. Her kan du også finde links til bestilling af beholderkontrol mm.

I forbindelse med miljøtilsyn på husdyrbrug føres tilsyn med brugen af gyllebeholdere. Bl.a. om logbog, flydelag, og beholderkontrol.

Beholderkontrol

Alle beholdere på 100 m3 eller mere skal have kontrolleret deres styrke og tæthed. Kravet omfatter beholdere, som anvendes til

  • Flydende husdyrgødning (gylle og ajle)
  • Ensilagesaft

Beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb eller søer over 100 m2 skal kontrolleres mindst hvert 5. år. Øvrige beholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Kontrollen skal udføres af en autoriseret kontrollant, og det er brugeren/ejeren af beholderen, der skal betale for kontrollen. Brugeren skal selv bestille kontrol af beholderen hos en autoriseret kontrollant senest 6 måneder, før der er gået 5 eller 10 år siden sidste kontrol.

Ophørt brug af beholder

Hvis beholderen ikke anvendes længere, kan du vælge at tage beholderen ud af drift. Det skal kommunen have besked om. Til dette kan du benytte linket nederst på siden, hvor du også finder en PDF du kan udfylde manuelt og indsende den på mail til landbrug@viborg.dk.

Hvis beholderen nedrives, skal det meddeles til kommunen, så beholderen kan blive fjernet fra ejendommens BBR.