You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Luftforurening

Der er grænser for, hvor meget virksomheder må forurene. På denne side kan du læse om nogle af de regler, der begrænser luftforureningen.

Luftemissioner fra virksomheder

Regulering af luftforurening

Virksomheder med væsentlig luftforurening reguleres via miljøgodkendelser eller påbud. I en miljøgodkendelse opstiller myndigheden grænseværdier for, hvor meget den enkelte virksomhed må forurene. Som udgangspunkt bestemmes grænseværdierne i godkendelsen ud fra Miljøstyrelsens bekendtgørelser, BAT-reference dokumenter samt luftvejledningen og B-vejledningen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regulering af virksomheders luftforurening. Herudover kan du finde finde link til luftvejledningen og andre oplysninger om grænseværdier for virksomheders bidrag til luftforurening i virksomhedens omgivelser.
Regler (bekendtgørelser) og vejledninger om luft- og lugt-emissioner generelt findes også på hjemmesiden.