You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Miljøtilsyn på virksomheder

Viborg Kommune fører hvert år miljøtilsyn med mange typer virksomheder. Ved tilsynet ser vi på virksomhedens mulige påvirkninger miljøet.

Viborg Kommune fører hvert år miljøtilsyn med virksomheder, der er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen. Ved tilsynet ser vi på virksomhedens mulige påvirkninger af det ydre miljø, det vil sige:

  • Luftemissioner
  • Spildevand
  • Støj
  • Affald
  • Risiko for forurening af jord og grundvand

Da de fleste virksomheder som regel skal betale for et miljøtilsyn, vil det være hensigtsmæssigt, at virksomheden forbereder sig inden tilsynet. Du kan derfor med fordel orientere dig indenfor de ovenstående emner for at se, hvad der vil være godt at have parat inden tilsynet. 

Såfremt vi på tilsynet finder forhold, der ikke er i overensstemmelse med gældende miljølovgivning, beder vi virksomheden om at løse problemet. Der aftales en dato for, hvornår problemet skal være løst, med mindre problemet skal eller kan løses med det samme.

Det er forskelligt, hvor ofte en bestemt virksomhed får tilsyn. Viborg Kommune skal efter bekendtgørelsen om miljøtilsyn fastsætte intervaller for tilsyn i en miljøtilsynsplan. Når disse er fastsat, bliver de offentliggjort her på siden.

Hvis din virksomhed står på listen i bekendtgørelsen om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse, skal virksomheden betale for miljøtilsynet. Du kan læse mere om miljøtilsynsgebyr på miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer