You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Central Denmark EU Office

Hjælper med at få mest muligt ud af det europæiske samarbejde.

Central Denmark EU Office (CDEU) er Midtjyllands EU-kontor. Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet. Formålet med CDEU er at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og andre aktører i Midtjylland.

CDEU kan hjælpe din virksomhed med projektudvikling og EU-støtte, partnersøgning, netværk og interessevaretagelse.