You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilladelse til opsætning af vejskilt

Som offentlig eller privat virksomhed, kan du søge om etablering af kommerciel servicevejvisning.

Vejvisningen kan være af både turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter eller vise frem til f.eks. kulturelle institutioner.

Vær opmærksom på, at din virksomhed skal selv afholde både udgiften til, - og vedligeholdelse af skiltet.

Hvor vejvises der fra?

Kommerciel servicevejvisning opsættes som udgangspunkt fra nærmeste større vej og efterfølgende skilte frem til målet.

Der er mulighed for vejvisning med symboler i stedet for tekst. Der kan være flere symboler på en tavle, f.eks. til forskellige kommercielle mål.

Prioritering af vejvisning

Kommerciel servicevejvisning kan ikke opsættes i kryds, hvor der i forvejen er placeret fire vejvisningsmål.

Vejvisningsmål prioriteres i følgende rækkefølge:

  1. Geografisk vejvisning (henvisning til by).
  2. Trafikalt begrundet servicevejvisning.
  3. Kommerciel servicevejvisning.

Hvis kommunen af trafikale årsager øger antallet skilte, så nedtages eventuel kommerciel servicevejvisning uden økonomisk kompensation for virksomheden.

Eventuel nedtagning af et skilt sker efter princippet "sidst op - først ned"

Etablering af kommerciel servicevejvisning

Hvis vi godkender din ansøgning om kommerciel servicevejvisning, fremsender vi en pris på etablering af skiltningen.

Når beløbet er betalt, vil vores entreprenør bestille og opsætte skiltet.

Årlig vedligeholdelsesudgift

Der opkræves en årlig vedligeholdelsesudgift på kr. 500,00 ekskl. moms for kommunens drift af skiltet - græsklipning ved skiltet og eventuel vask.

Ved manglende betaling af vedligeholdelsesudgiften nedtages skiltet. Beløbet indeksreguleres.

Reparation og udskiftning

Hvis den kommercielle servicevejvisning beskadiges, opkræves betaling for reparation eller udskiftning.

Inden reparation eller udskiftning bliver du kontaktet, så du kan vurdere, om der fortsat er behov for servicevejvisningen.

Fjernelse af vejvisning

Vejvisning, som ikke er opstillet i overensstemmelse med gældende lovgivning, skal fjernes.

Ved tvivl om vejvisningens lovlighed, er du velkommen til at kontakte os.

Søg tilladelse via denne selvbetjening

Kontakt

Trafik og Veje

87 87 50 04
Send en sikker mail via borger.dk Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer