You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokalefordeling 2021/2022 og i indeværende sæson 2020/21

Her kan du se, hvordan lokalefordelingen foregår. Både for den nye sæson og for indeværende sæson. Vi bruger Conventus til lokalebooking.

INDHOLD

Søg lokaler i dette eller næste skoleår

Det er muligt at søge ledige lokaler i indeværende skoleår. Hvert år i marts, april, maj foregår lokalefordelingen for det kommende skoleår. Der er en ansøgningsperiode. Efter denne foregår der en fordeling af tiderne.

Vigtige datoer 2021

9. april - 25. april: Conventus åben for ansøgninger.

19. april: Møde om lokalefordeling Bjerringbro

4. maj: Fordeling af lokaler i Viborg Stadion Center hal 4 og 6.
Vi forventer fordelingen af tider i øvrige lokaler sker uden møde.

Lokaler benyttes til corona-formål

Nogle lokaler bruges til lokale test og til vaccination og kan for øjeblikket derfor ikke benyttes til andre formål:

Bøgeskovskolens hal
Egeskovskolens gymnastiksal
Rødding Minihal
Sparkær Skole omklædningsrum (sal kan ikke benyttes)
Søndre Skole, store sal
Viborg Stadion Center, hal 4 (kasernehallen)

Lokalefordeling i Bjerringbro

Der bliver i år afholdt lokalefordelingsmøde mandag 19. april 2021 i Bjerringbro for følgende udlånssteder:

 • Bjerringbro Gymnasiums hal og sal
 • Bøgeskovskolens hal
 • Egeskovskolens gymnastiksal
 • Enggårdens sal

Henrik Bangshøi kontakter foreningerne. 

Har I spørgsmål og lån af et af nævnte lokaler, bedes I kontakte Henrik Bangshøj på tlf. 21 60 92 82 eller på e-mail hb@bfh.dk.

Lokalefordeling i Viborg

Vi forventer ikke at afholde et stort lokalefordelingsmøde i år. Lokalerne ventes fordelt administrativt.

Vi forventer at holde et lokalefordelingsmøde vedr. hal 4 og 6 i Viborg Stadion Center tirsdag 4. maj 2021, kl. 19.00. Fritidsrådet har vedtaget nogle principper for lokalefordelingen. Principperne kan ses her.

Hvis det skulle vise sig, at der andre steder kan være konflikter i ansøgte tider, kan der blive indkaldt til møder med de pågældende med henblik på at aftale en fordeling af tiderne.

HOULKÆR-OMRÅDET
For at opnå den bedste udnyttelse af tiderne i Houlkærområdet koordineres fordelingen af tiderne i den selvejende institution Houlkærhallen og Viborg Gymnasium og HF's sal og hal af Houlkærhallen. Houlkær Skoles minihal skal fortsat søges i Conventus.

HER KAN DER SØGES OM LOKALER I CONVENTUS:

 • Atletikanlægget på Vinkelvej
 • Hal 4 og 6 - Viborg Stadionhaller
 • Houlkærskolens minihal
 • Løvelhallen
 • Overlund Skole
 • Rødding minihal
 • Søndre Skoles store og lille gymnastiksal + svømmehal
 • Vestervang Skoles hal og sal
 • Vestre Skoles store og lille gymnastiksal
 • Viborg Idrætshøjskoles svømmehal

SPØRGSMÅL
Evt. spørgsmål: Søren Keldsen, sk@viborg.dk, tlf. 87 87 30 20. 

 

Resultatet af lokalefordelingerne 2021/22 kan ses i Conventus ca. 1. juni 2021.

Skoler, der selv udlåner deres gymnastiksale:

 • Frederiks Skole
 • Hammershøj Skole
 • Karup Skole
 • Møldrup Skole
 • Mønsted Skole
 • Nordre Skole
 • Skals Skole
 • Sparkær Skole
 • Stoholm Skole