You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Skemaer og indberetninger for aftenskoler

Her kan aftenskoler finde oplysninger og vejledninger om indberetning til Viborg Kommune.

Mellemkommunal betaling

Efter reglerne i folkeoplysningsloven (§ 43) kan kommunen kræve godtgørelse for udgifter i forbindelse med undervisning mv. fra deltagernes hjemstedskommune. 

Aftenskoler indsender lister til Viborg Kommune med oplysning om deltagernes cpr-nummer, navn, adresse, aftenskolens navn, timetal, undervisningsform (almen undervisning, handicapundervisning eller foredrag). 

Disse oplysninger vil blive videresendt til deltagernes hjemstedskommuner i forbindelse med opkrævning af nævnte opgørelse. Viborg Kommune gemmer oplysningerne i 5 år som dokumentation for opkrævning af godtgørelsen.

Indberetningen, som indeholder personoplysninger, skal indsendes via sikker post

Pensionisttilskud

Viborg Kommune har med hjemmel i folkeoplysningsloven § 8a besluttet, at yde tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning.

Aftenskoler indsender lister til Viborg Kommune med oplysning om deltagernes CPR-nummer, navn, aftenskolens navn og timetal.

Viborg Kommune gemmer oplysningerne i 5 år.

Indberetningen, som indeholder personoplysninger, skal indsendes via sikker post.

Send sikker post

Når foreninger indsender skemaer indeholdende personoplysninger, skal dette foregå via sikker post.

Læs mere om databeskyttelse

Brug linket nedenfor til at sende sikkert. Login med CVR-nummer og adgangskode til MitID.

Sikker post til folkeoplysningen

Aftenskolen afregner det årlige tilskud på dette skema.

Frist: 1. april året efter.

Skemaet bruges til at søge om en bevilling til voksenundervisning for det kommende kalenderår.

Frist: 1. november året før.

Skemaet bruges til at indberette løn til fritidslærer og -leder på det enkelte hold. 

  1. Hent skemaet her på siden
  2. Udfyld skemaet og gem det på din pc
  3. Indsend skemaet via sikker post

Skemaet bruges til at opgøre aftenskolernes egenbetaling af et eller flere holds lønudgifter.

  1. Hent skemaet her på siden
  2. Udfyld skemaet og gem det på din pc
  3. Indsend skemaet via sikker post

Karin Greve

Specialist, Idræt og Folkeoplysning

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 21