You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilskud for aftenskoler

Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Frist for afregning af tilskud

Tilskud til voksenundervisning, der er udbetalt, skal afregnes senest den 1. april.

Skema til afregning kan du finde på denne side, samt vejledninger dertil.

Pensionisttilskud

En folkeoplysende forening, der tilbyder voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven, kan få tilskud til nedsættelse af den enkelte deltagers egenbetaling, hvis vedkommende er pensionist.

Deltageren skal være førtids- eller folkepensionist og have bopæl i Viborg Kommune.

Pensionisttilskuddet udgør pr. time 6,00 kr. pr. pensionist.

Der ydes højst tilskud til 12 deltagere pr. hold. 

Lokaletilskud

Aftenskoler skal søge om at få forhåndstilsagn om lokaletilskud. Tilsagn gives for et kalenderår ad gangen.

Der søges om tilsagn for det kommende kalenderår. Fristen for at søge er 1. november året før.

Der ydes lokaletilskud inden for den bevilgede tilskudsramme, højst til følgende timesats (2024): 152,93 kr. Tilskuddet er 75 procent af 152,93 kr. = 114,7 kr. i tilskud pr. time (maks.)

 

Lokaletilskudssatser

Lokaletilskudssatser

maks. pr. time

2023

2024

Alm. lokaler

147,19 kr.

152,93 kr.

Kontakt

Karin Greve

Specialist, Idræt og Folkeoplysning

Send sikker mail

Tlf: 87 87 30 21