You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Årligt tilskud til forsamlingshuse

I Viborg Kommune får forsamlingshuse bevilget et årligt tilskud, som udbetales automatisk til de enkelte forsamlingshuse.

Forsamlingshusene bevilges et årligt tilskud på 18.000 kr. Dette tilskud skal ikke søges - det udbetales automatisk.

Lokaletilskud til forsamlingshuse

Forsamlingshusene i Viborg Kommune er godkendte som lokaletilskudsberettigede lokaler med de i Folkeoplysningsloven fastsatte satser for lokaletilskud til klublokaler og forsamlingslokaler på op til 800 m2. Det vil sige, at der kan ydes lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter i forsamlingshusene.

Kontakt

Kirsten Johansen

Overassistent

Tlf: 87 87 30 03