You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Genstartspulje for frivillige foreninger

Søg tilskud til sociale arrangementer eller udstyr til aktiviteter. Puljen er på 200.000 kroner.

Genstartspuljen

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 12. oktober 2021 at afsætte 200.000 kroner til en genstartspulje for frivillige foreninger.

Formål

Puljen skal understøtte og fastholde det gode frivillige foreningsliv. Det skal sikres, at medlemmerne vender tilbage til foreningslivet og puljen skal gøre det muligt for foreninger at gøre lidt ekstra ud af de sociale aktiviteter eller købe materiel til nye aktiviteter. Det kan også være tilskud til bustur med holdet til den næste udekamp.

Hvor meget kan vi søge?

Puljen er på kr. 200.000, -

  • Foreninger med op til 300 medlemmer kan max. bevilges kr. 3.000, - pr. forening (pr. CVR nr.)
  • Foreninger med over 300 medlemmer kan max. bevilges kr. 5.000,- pr. forening (pr. CVR nr.)

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges indtil den 30. november kl. 12.00 eller indtil den er tom.
Puljen fordeles efter først-til-mølle princippet.

Tildelingskriterier

Der kan søges tilskud til sociale aktiviteter, markedsføring, materialer, arrangementer mv. inden for puljens formål, som er med til at understøtte og fastholde det gode frivillige foreningsliv. 

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at puljen skal være let tilgængelig, så der hurtigt kan igangsættes aktiviteter for at få genstartet foreningslivet i Viborg Kommune.

Svar på ansøgning

Ansøgninger behandles løbende og kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås. Bevillinger udbetales til NemKonto knyttet til foreningers CVR-nummer.

Det er derfor et krav for udbetaling, at foreningen har et CVR-nummer og dertil knyttet NemKonto.

Kontakt

Anders Kristensen

Teamleder for Idræt og Folkeoplysning

Tlf: 87 87 30 24