You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18

Arbejder du med frivilligt socialt arbejde, har du mulighed for at søge tilskud fra kommunens §18-midler to gange om året.

Hvad er §18-midler?

§18-midler er en pulje, som kommunerne skal stille til rådighed for de frivillige sociale foreninger, hvor de kan søge tilskud til deres aktiviteter.

Hvornår kan man søge §18-midlerne?

Der er åben for ansøgning 2 gange om året:

  • 1. februar - 1. marts
  • 1. september - 1. oktober

Informationsmøder om §18-midler

Frivilligrådet, De Frivilliges Hus og Viborg Kommune inviterer til informationsmøder, hvor I kan få råd og vejledning i, hvordan I søger midler til frivilligt socialt arbejde.

Tirsdag den 6. februar kl. 16.00-17.30
De Frivilliges Hus - Stationen, Ll. Sct. Hansgade 7, 8800 Viborg

Torsdag den 8. februar fra 16.30-17.30
Virtuelt informationsmøde - tilmeld dig informationsmødet her

Pulje til spontant opståede aktiviteter

Social- og Sundhedsudvalget har i 2023 afsat 11.000 kr. til spontant opståede aktiviteter, der hører under frivilligt social arbejde.

Midlerne er afsat til at støtte nystartede frivillige foreninger/initiativer/tiltag, der opstår mellem de to årlige ansøgningsrunder, og hvor der relativt hurtigt skal bruges midler til aktiviteter.

Der er således tale om konkrete aktiviteter, hvor det vurderes, at man ikke kan afvente at få midler ved den kommende ansøgningsrunde.

Ansøgninger sendes til konsulent Michelle Høg Bastrup på mail mbas@viborg.dk

Tema 2024 - Sociale fællesskaber

Social- og Sundhedsudvalget har i samarbejde med Frivilligrådet fastsat ”Sociale fællesskaber” som tema for tildelingen af § 18-midler i 2024.

Kontakt

Michelle Høg Bastrup

Michelle Høg Bastrup

Konsulent

Tlf: 51 81 35 44