You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18

Arbejder du med frivilligt socialt arbejde, har du mulighed for at søge tilskud fra kommunens §18-midler to gange om året.

Hvad er §18-midler?

§18-midler er en pulje, som kommunerne skal stille til rådighed for de frivillige sociale foreninger, hvor de kan søge tilskud til deres aktiviteter.

Hvornår kan man søge §18-midlerne?

Der er åben for ansøgning 2 gange om året:

  • 1. september - 1. oktober
  • 1. februar - 1. marts

I ansøgningsperioden fra 1/9-1/10 2021, kan der søges §18-midler til 1. runde 2022.

Temaer for §18 i 2022

Social- og Sundhedsudvalget har fastlagt følgende temaer for frivilligt socialt arbejde 2022:

  1. Sundhed i forhold til målgruppen af socialt udsatte borgere
  2. Ensomhed i forhold til målgruppen af socialt udsatte borgere

Pulje til spontant opståede aktiviteter

Social- og Sundhedsudvalget har i 2021 afsat 50.000 kr. til spontant opståede aktiviteter.

Midlerne er afsat til at støtte f.eks. nystartede frivillige foreninger med behov for at ansøge uden for de to ansøgningsrunder og til initiativer, der opstår mellem ansøgningsrunder, og som har en karakter, som ikke kan afvente en kommende ansøgningsrunde.

Ansøgninger sendes til konsulent Thorbjørn Aagaard Nielsen på mail: ern@viborg.dk

Kontaktpersoner

§18-midler

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontaktperson

Sekretær

Thorbjørn Aagaard

ern@viborg.dk

Doris Gadegaard

dog@viborg.dk