You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Stibro over Indre Ringvej til Hærvejsstien

Viborg Kommune udbyder anlægsarbejde af en 3 fags brokonstruktion med tilhørende stiforløb over Indre Ringvej. Stibroen og stiforløbet er en forlængelse af Hærvejsstien som i dag slutter ved Gyldenrisvej. Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

OMFANG

Entreprisen omfatter etablering af en ca. 45 m lang brokonstruktion i betonelementer og etablering af stiforløb og plads på vestlig side af Indre Ringvej mod Falkevej.
Projektet omfatter følgende forventede hovedmængder:
• Understøtninger og fundamenter in-situ støbt
• Produktion af betonelementer 3 stk. i alt 45,5 m
• Montering af betonelementer
• 90 m stiforløb i in-situ støbt beton
• 100 m stålrækværk med lys i håndliste
• 140 m² kunststofbelægning

UDFØRELSESPERIODE

Arbejdet skal udføres i perioden februar 2022 til efteråret 2022.

UDBUDSMATERIALE OG LICITATION

Udbudsmaterialet kan downloades på iBinder.com via følgende link, torsdag d. 06.01.2022 kl. 10.00:
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=arytbygchi 

Opleves der problemer med linket til iBinder rettes henvendelse til Rambøll, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg, e-mail: ssik@ramboll.dk

Tildelingskriteriet er laveste pris.
Følgende kriterier skal dokumenteres ved tilbudsafgivelse. Bydende som ikke overholder kriterier vil være ukonditionsdygtige og tilbud afvises.
- Entreprenøren skal påvise en egenkapital ≥ 4,5 mio. kr.
- Entreprenøren skal påvise 3 stk. sammenlignelige referencer på stibroer med et anlægsbudget ≥ 2,0 mio. kr.
- Entreprenøren skal vise en oversigt over omsætningen for de seneste 3 afsluttende regnskabsår, der som minimum skal være 30 mio. kr.

Øvrige krav fremgår af udbudsmaterialet.
Tilbuddet uploades på iBinder senest torsdag d. 03.02.2022 kl. 10.00. 

Kort over projektet