You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grundlovsceremoni

Din ansøgning om dansk statsborgerskab afsluttes med en grundlovsceremoni.

En grundlovsceremoni afslutter din ansøgning om statsborgerskab

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven, og udveksle håndtryk med en repræsentant fra Viborg Kommune. Håndtrykket er dog på grund af smittefaren for coronavirus midlertidigt udeladt af ceremonien.

Viborg Kommune afholder grundlovsceremonien to gange om året.

Grundlovsceremoni d. 8. marts 2022

Der afholdes grundlovsceremoni d. 8. marts 2022.

Har du ansøgt om dansk statsborgerskab, modtager du en invitation til grundlovsceremonien i din Digitale Postkasse.

Nærmere information om tilmelding fremgår af invitationen.

Mødetid og sted

Du skal møde i Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg senest 20 minutter før ceremonien.

Henvend dig i Borgerservice i rådhusets stueetage, hvor vi vil registrere din ankomst.

Medbring legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring'. Vær opmærksom på, at du ikke må underskrive blanketten på forhånd.

Har du ikke gyldig legitimation?

Har du ikke gyldig legitimation med foto, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om brug af anden legitimation. Det er vigtigt, at du medbringer denne tilladelse til ceremonien.

Kontakt

Torben S. Hansen

Afdelingsleder i Borgerservice

Tlf: 41 71 90 26