You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grundlovsceremoni

Din ansøgning om dansk statsborgerskab afsluttes med en grundlovsceremoni.

En grundlovsceremoni afslutter din ansøgning om statsborgerskab

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du også deltage i en grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven, og udveksle håndtryk med en repræsentant fra Viborg Kommune. 

Viborg Kommune afholder grundlovsceremonien to gange om året.

Hvornår

Næste grundlovsceremoni i Viborg Kommune afholdes mandag den 16. september 2024 kl. 14.30-15.15.

Har du ansøgt om dansk statsborgerskab, modtager du en invitation til grundlovsceremonien i din Digitale Postkasse.

Nærmere information om tilmelding fremgår af invitationen.

Mødetid og sted

Du skal møde på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg senest 15 minutter før ceremonien.

Henvend dig i Borgerservice i rådhusets stueetage, hvor vi vil registrere din ankomst.

Husk at medbringe legitimation

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  • opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Har du ikke gyldig legitimation?

Har du ikke gyldig legitimation med foto, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om brug af anden legitimation. Det er vigtigt, at du medbringer denne tilladelse til ceremonien.

Hvad skal jeg sende til Udlændinge- og Integrationsministeriet?

Inden du kan deltage i grundlovsceremonien, skal du indsende en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til ministeriet. Du skal sende den til Udlændinge- og Integrationsministeriet, så du har modtaget den senest 10 hverdage inden du deltager i ceremonien.

Du kan finde erklæringen her: Oplysningsskema om eventuelle strafbare forhold.

Du kan læse mere om erklæringen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Kontakt

Torben S. Hansen

Fagspecialist

Tlf: 41 71 90 26