You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilbagevenden til hjemland

Udlændinge, der bor i Danmark, har mulighed for frivilligt at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland ved hjælp af repatrieringsindsatsen.

INDHOLD

Hvad er repatriering?

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Økonomisk støtte

For at få økonomisk hjælp, skal du have opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtning
  • Familiesammenført udlænding, der har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år
  • Udlænding med opholdstilladelse i Danmark før 1983 eller er efterkommer af disse
  • Har dobbelt statsborgerskab (hvoraf det ene er dansk), men frasiger dig det danske statsborgerskab

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

  • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
  • Er dansk statsborger
  • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland

Kontakt

Christina Stick Nielsen

Kontaktperson Jobcenter Viborg

Tlf: 87 87 43 11

Allan Karlsen

Kontaktperson Ydelseskontoret

Tlf: 87 87 41 29

Rådgivning på andre sprog

Sprog

Telefonnr.

Bosnisk, serbisk og kroatisk

33 73 52 33

Arabisk og kurdisk (sorani)

33 73 52 28