You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Tilbagevenden til hjemland

Udlændinge, der bor i Danmark, har mulighed for frivilligt at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland ved hjælp af repatrieringsindsatsen.

Hvad er repatriering?

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.

Økonomisk støtte

For at få økonomisk hjælp, skal du have opholdstilladelse som:

 • Flygtning
 • Familiesammenførte til flygtninge m.v.
 • Familiesammenførte til andre end flygtninge m.v. (Opholdskrav min. 5 år)
 • Udlændinge med opholdstilladelse før udlændingeloven af 1983 + efterkommere
 • UMI (Uledsagede mindreårige under 18 år hvis opholdstilladelse ikke kan forlængelse efter det fyldte 18. år)
 • Andre udlændinge efter ansøgning
 • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab

Du kan ikke modtage støtte, hvis du:

 • Ikke har opholdstilladelse i Danmark
 • Er dansk statsborger
 • Selv har midler til at etablere dig for i dit tidligere hjemland

Du kan få individuel rådgivning om repatriering hos Dansk Flygtningehjælp vedrørende:

 • Vejledning om muligheden for hjælp efter repatrieringsloven, lov om social pension og andre relevante love
 • Rådgivning af den enkelte om mulighederne for økonomisk hjælp ved repatriering
 • Rådgivning om konsekvenserne af at opgive opholdstilladelse i Danmark
 • Samtale om familiens overvejelser og fremtidsplaner i hjemlandet

Kontakt Dansk flygtningehjælp på tlf. 33 73 50 00 eller mail: atvendehjem@drc.ngo

Inden du træffer beslutningen om at vende hjem, har du nogle muligheder:

 • Rekognosceringsrejse til hjemlandet med henblik på at træffe beslutning om repatriering
 • Deltage i praktik og uddannelsesforløb med henblik på at opøve kompetence, der kan bruges i hjemlandet
 • Hjælp til erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme beskæftigelsesmulighederne i hjemlandet

Kontakt

Jobcenter Viborg

87 87 44 44
Send sikker mail som borger Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Spørg efter Job og Kultur