You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Ressourceforløb

Igennem et ressourceforløb udvikles din arbejdsevne, så du kan komme i enten job eller uddannelse, som passer til dig, og de opgaver, du kan varetage.

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb er en længerevarende indsats og støtte til dig fra forskellige afdelinger i kommunen inden for beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet.

Hvem er målgruppen?

Et ressourceforløb er til dig, der har komplekse problemer, der kræver en ekstra indsats for, at du kan komme i arbejde eller uddannelse. Det kan være dit fysiske eller psykiske helbred, din personlige situation eller måske noget helt andet.

Processen for ressourceforløb

Hvis du lige er blevet visiteret til et ressourceforløb, vil du modtage en indkaldelse til en samtale i Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet indenfor 2 uger.

Under et ressourceforløb deltager du i en koordineret tværfaglig indsats, som er målrettet til, at du kan opnå hel eller delvis varig selvforsørgelse. Indsatsen tager udgangspunkt i dine egne job- og uddannelsesmål og arbejdsmarkedets behov.

Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs.

Tilflytter

Er du for nylig flyttet til Viborg Kommune og er under et ressourceforløb, skal du henvende dig hos:

Visitationen ved Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet
Sct. Mogensgade 5, st.
8800 Viborg

Her vil du blive registreret, tilmeldt ressourceforløbsydelsen og få en tid til samtale med en beskæftigelsesfaglig medarbejder og en jobkonsulent.

Kontakt

Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet

87 87 43 20
Sct. Mogensgade 5
8800 Viborg