You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

IPS-teamet

IPS-teamet hjælper mennesker med psykisk sårbarhed med individuel planlægning af job eller uddannelse med støtte.

Information om IPS

IPS (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte) er en beskæftigelsesindsats, der er målrettet mennesker med en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed, og som er motiverede for at komme i job eller uddannelse.

IPS er en evidensbaseret metode, der hjælper flere i job eller uddannelse end andre tilsvarende indsatser.

IPS-indsatsen varetages af IPS-teamet, som består af 4 konsulenter, som varetager alle roller i forhold til Jobcenteret og virksomhederne. Som borger er du dermed tilknyttet en fast IPS-konsulent frem for flere forskellige.

Læs mere om IPS-indsatsen i folderen her (pdf).

Principper i IPS

I IPS arbejder vi ud fra disse principper:

 1. Udgangspunkt i dine ønsker
  Vi mener, at din største chance for at komme i job eller uddannelse og fastholde det, er, hvis du arbejder eller uddanner dig inden for et område, der interesserer dig.

 2. Hurtig jobsøgning elle uddannelsesstart
  Vi går hurtigt i gang med at finde et job eller en uddannelse til dig, når du er blevet en del af IPS. Dette sker i samarbejde med din IPS-konsulent.

 3. Fokus på job og/eller uddannelse
  Vi arbejder hen imod ordinær ansættelse eller uddannelse for dig, frem for eksempelvis praktik.

 4. Alle har en plads på arbejdsmarkedet
  Hvis du er motiveret for at arbejde eller uddanne dig, tror vi på, at du kan.

 5. Integreret beskæftigelses- og behandlingsindsats
  Din IPS-konsulent samarbejder tæt med din behandler i psykiatrien.

 6. Vejledning om tilskud
  Din IPS-konsulent informerer om, hvordan dine offentlige ydelser eller tilskud påvirkes, når du begynder i job eller uddannelse. Dette er for at sikre, at du kender de økonomiske konsekvenser ved de valg, du træffer.

 7. Individualiseret støtte
  Ved ansættelse udarbejder vi en individuel plan, og støtten fortsætter så længe du ønsker det.

Information om IPS til virksomheder

I IPS-teamet matcher vi mennesker med psykisk sårbarhed, der står uden for arbejdsmarkedet, med virksomhedernes behov for arbejdskraft. IPS-konsulenterne støtter mennesker i at starte og fastholde et arbejde eller uddannelse.

 • IPS-forløbet bygger på et samarbejde mellem IPS-konsulenten og IPS-kandidaten, tæt relation, tillid og individuel støtte.
 • IPS-konsulenten arbejder ud fra IPS-kandidatens egne præferencer og valg samt erfaringer, styrker og ressourcer.
 • IPS-konsulenten går i tæt dialog med IPS-kandidaten og virksomheden. Der sker en løbende opfølgning, hvor IPS-kandidaten og virksomheden modtager støtte efter behov.

Hvis du som virksomhed er interesseret i at høre mere, så kontakt IPS-teamet på tlf. 87 87 43 11.

Video om IPS-indsatsen

Kontakt

IPS-teamet

87 87 43 11
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Du kan også henvende dig til din sagsbehandler i Jobcentret eller din kontaktperson på dit psykiatriske center.