You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hvad kan jeg få hjælp til?

Er du i en vanskelig økonomisk situation, er der mulighed for at søge om økonomisk tilskud og hjælp i særlige tilfælde. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist skal du henvende dig i pensionsafdelingen i Borgerservice.

Hvad kan jeg søge om hjælp til?

  • Uforudsigelige enkeltudgifter
  • Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance
  • Sygebehandling, medicin, tandbehandling, fysioterapi, psykologhjælp eller lignende
  • Flytteudgifter (skal søges i den kommune, hvor boligen ligger)
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig

Hvem kan søge om hjælp?

Persongrupper med lav indkomst har mulighed for at søge kommunen om tilskud. Det gælder dog ikke, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist skal du henvende dig i pensionsafdelingen i Borgerservice.

Du har mulighed for at søge om økonomisk hjælp digitalt eller ved personlig henvendelse på Ydelseskontoret. Ønsker du at søge digitalt, skal du være opmærksom på at vedhæfte den nødvendige dokumentation til brug for behandling af din ansøgning.

Store udgifter til varme og el

De stigende energipriser kan betyde, at du kan få svært ved at betale varme- og/eller elregningen.

Derfor er det nu muligt, at din husstand kan få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen kommer over en fastsat grænse.

Læs mere om indefrysningsordningen her (borger.dk)

Tilmeld dig hos dit forsyningsselskab

Hvis du ønsker at benytte dig af indefrysningsordningen, har du selv ansvar for at tilmelde dig på vegne af din husstand. Du tilmelder dig direkte hos dit forsyningsselskab.

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig på dit forsyningsselskabs hjemmeside.

Folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning

Er du folkepensionist eller førtidspensionist på gammel ordning, kan du søge om varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

Derudover er der mulighed for at søge personligt tillæg til rimelige, nødvendige udgifter målrettet økonomisk dårligt stillede folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003).

Læs om muligheden for at få socialt frikort.

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde i virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten trækkes fra forsørgelsesydelser som f.eks. kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, f.eks. boligsikring.

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Hensigten er desuden, at få virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Der er ikke krav til hvor ofte, hvor meget og hvor du vil arbejde.

Du er i målgruppen for det sociale frikort, hvis du har særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder.

Fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre du samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at du er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at du hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen sker på baggrund af en konkret vurdering af din situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til dig.

  1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet
  2. Du taler med din sagsbehandler hos kommunen, eller udfylder ansøgningen her på siden og sender til Ydelseskontoret
  3. Du finder selv et job eller får hjælp fra jobcenteret
  4. Du arbejder og får din løn udbetalt. Arbejdsgiver benytter dit sociale frikort

Du kan finde mere information om socialt frikort på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til det sociale frikort, er du velkommen til at kontakte Ydelseskontoret på tlf. 87 87 87 87.

Kontakt

Ydelseskontoret

87 87 87 87
Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Kontakt os

Åbningstider

Telefontider

Mandag - tirsdag

09.30 - 15.30

09.30 - 12.00

Onsdag

Lukket

Lukket

Torsdag

09.30 - 17.00

09.30 - 12.00

Fredag

09.30 - 13.30

09.30 - 12.00