You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Der kan være registreret beskyttet natur på din ejendom. Derfor er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Registreringen er tænkt som en vejledning til dig som lodsejer, så kan vurdere, om dine arealer måske også er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Du har mulighed for at kontakte os tidligt i planlægningsfasen, hvis du har konkrete planer om aktiviteter og projekter.

Arealet af vejledende registreret natur udgør ca. 12 % af Viborg Kommunes samlede areal.

Du kan se den aktuelle registrering på Miljøportalen (eksternt link). Vi opdaterer løbende denne registrering og kvalitetsvurderer naturområderne ud fra besigtigelser i sommerhalvåret.


Du kan også downloade "Appen for Beskyttet Natur" til din telefon, så du altid kan se, om du står på et areal, der er registret som beskyttet natur (eksternt link til Miljøstyrelsen).

Du kan følge med i registreringen af beskyttede naturtyper på miljøstyrelsens hjemmeside. (eksternt link)

Faktaark med de vigtigste ting om beskyttede naturtyper. (pdf)

Arket er lavet af Naturstyrelsen i samarbejde med Landbrug og Fødevarer.

Se mere på beskyttedenaturtyper.dk (eksternt link).

Pjece

Pjecen handler om, hvordan du som lodsejer passer på den beskyttede natur på dine arealer. Den blev udsendt til 90.000 lodsejere i 2011.

Pjecen er udarbejdet af Naturstyrelsen sammen med Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og KL.

Informationen i pjecen skrevet for at forhindre, at beskyttet natur pløjes op ved en fejl. På den måde kan ulovligheder forebygges og undgås.

Som du kan se i pjecen, er kommunen den myndighed, du altid skal kontakte, inden du som lodsejer foretager ændringer på beskyttede naturområder.

Det fremgår desuden af pjecen, at du skal spørge os, hvis du er i tvivl, om nogle af dine naturarealer er beskyttede. Du kan ikke være sikker på, at al beskyttet natur er registreret korrekt.

Vi har fire uger til at besvare din forespørgsel. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os i god tid. Vi anbefaler også, at du kun spørger, når du har konkrete planer om at foretage ændringer.

Hvis du vil vide noget om naturpleje, kan du gå ind på Naturplejeportalen (eksternt link). Her kan du fx få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger selv kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Dagmar Hald Buksti

Tlf: 87 87 55 56