You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Der kan være registreret beskyttet natur på din ejendom. Derfor er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Registreringen er tænkt som en vejledning til dig som lodsejer, så du kan vurdere, om dine arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Du har mulighed for at kontakte os tidligt i planlægningsfasen, hvis du har konkrete planer om aktiviteter og projekter.

Arealet af vejledende registreret natur udgør ca. 12 % af Viborg Kommunes samlede areal.

Du kan se den aktuelle registrering på Miljøportalen. Vi opdaterer løbende denne registrering og kvalitetsvurderer naturområderne ud fra besigtigelser i sommerhalvåret.

Via Miljøportalens hjemmeside kan du tilmelde dig en service, hvor du kan følge med i, om den vejledende registrering af beskyttet natur ændres på dine arealer.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde mere generel information om, hvordan du må bruge dine beskyttede naturarealer, og hvad der kendetegner de forskellige naturtyper.

Kommunen er den myndighed, du altid skal kontakte, inden du som lodsejer foretager ændringer på beskyttede naturområder.

Husk at spørge os, hvis du er i tvivl, om nogle af dine naturarealer er beskyttede. Du kan ikke være sikker på, at al beskyttet natur er registreret korrekt.

Vi har fire uger til at besvare din forespørgsel, når det handler om konkrete planer eller afgrænsede arealer. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os i god tid. 

Hvis du vil vide noget om naturpleje, kan du gå ind på Naturplejeportalen (eksternt link). Her kan du fx få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Dagmar Hald Buksti

Tlf: 87 87 55 56