You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune arbejder løbende med indsatser, der skal reducere udledningen af klimagasser, og du kan følge med i kommunens arbejde.

Viborg Kommune ønsker et bæredygtigt miljø. Dette indebærer, at Viborg Kommune skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende i 2025. Målsætningen er fastlagt i sammenhængsmodellen.

Som en del af dette arbejde har byrådet vedtaget et katalog over indsatser for grøn omstilling. I kataloget er der fokus på indsatser inden for emnerne 1) Transport og Mobilitet 2) Energiproduktion 3) Bygninger 4) Natur 5) Indkøb og Udbud 6) Affald.

Derudover skal Viborg Kommune deltage i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. De deltagende kommuner skal udarbejde ambitiøse klimaplaner, der lever op til Parisaftalen både hvad angår reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune skal udarbejde en plan, som viser vejen til netto nuludledning senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Det er muligt at læse mere om projektet på Realdanias hjemmeside

 

DK2020 Klimaplaner

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 31
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer