You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune arbejder løbende med indsatser, der skal reducere udledningen af klimagasser, og du kan følge med i kommunens arbejde.

Viborg Kommune ønsker et bæredygtigt miljø. Dette indebærer, at Viborg Kommune skal have mindst 35% af sit energiforbrug dækket af vedvarende i 2025. Målsætningen er fastlagt i sammenhængsmodellen.

Som en del af dette arbejde har byrådet vedtaget et katalog over indsatser for grøn omstilling. I kataloget er der fokus på indsatser inden for emnerne 1) Transport og Mobilitet 2) Energiproduktion 3) Bygninger 4) Natur 5) Indkøb og Udbud 6) Affald.

Byrådet har afsat 0,2 mio. kr. i 2021 til udarbejdelse af strategi og handleplan for udbygning af infrastrukturen til el- og gasbiler.

Byrådet har afsat 3,7 mio. kr. i 2021 til udskiftning af kommunens nuværende bilflåde til el-biler samt etablering af el-ladestandere.

Kommunen arbejder løbende på at udbygge stisystemet, så det bliver mere attraktivt at vælge cyklen som transportmiddel.

Byrådet har afsat ca. 1,1 mio. kr. i budgettet over fire år til energitjek af private boliger. Private boligejere skal have rådgivning med henblik på, at de optimerer energiforbruget i deres bygninger.

Kommunen deltager i EU regionalfondsprojektet ”Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”. I Viborg Kommune udføres opgaven hovedsagelig af Business Viborg og i løbet af 2019-2022 forventes der udført screeninger af 100 virksomheder.

Kommunen arbejder løbende på at fremme og planlægge for energianlæg som f.eks. vindmøller, solceller og biogasanlæg.

Kommunen godkender varmeværkernes projekter for nye anlæg til fjernvarmeproduktion baseret på vedvarende energi. Som en del af varmeplanlægningen har kommunen løbende kontakt med varmeværkerne med henblik på at understøtte videndeling mv.

Viborg Kommune samarbejder med Aarhus Kommune i projektet IDEVA - Intelligent databaseret energiledelse. Efter projektets test på fem udvalgte kommunale bygninger kan databaseret energiledelse måske implementeres i hele Viborg kommunens bygningsmasse, så der kan findes energibesparelser i hele den kommunale bygningsmasse.

Byrådet har afsat 8 mio. kr. i 2024 til udskiftning af gadelys, så det bliver med LED armaturer.

Kommunen arbejder løbende på at etablere nye vådområder.

Vådområde- og lavbundsprojekter på kulstofrige lavbundsjorder kan være med til at reducere CO2-udledningen.

Læs mere om vådområdeprojekter her.

De nationale aftaler for affaldssektoren betyder en stor omlægning af affaldsområdet i Viborg Kommune med bl.a. sortering og indsamling af 10 fraktioner hos borgerne.

Byrådet vedtog den 8. december 2021 affaldshåndteringsplanen for Viborg Kommune.

Læs mere om affaldshåndteringsplanen for 2021 - 2026.

Teknik & Miljø - Strategi og udvikling

87 87 86 01
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge dit NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer