You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Solcelleanlæg ved Stoholm

Der er bygget et solcelleanlæg ved Stoholm. Opstiller har indbetalt 2.240.000 kr. til Grøn Pulje. Ansøgningsfrist var 21. august 2023.

Indbetalingen til Grøn Pulje medfører 1.344.000 kr. i puljen til naboer og lokalområder. Her på siden kan du læse mere om, hvornår det er muligt at ansøge puljen, og hvordan I ansøger.

Borgermøde

Der var borgermøde 24. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Vi orienterede om mulighederne for at søge projekter i Grøn Pulje.

Krav til jeres projekt

Jeres projekt skal som hovedregel finde sted inden for 4,5 km fra solcelleanlægget og have et budget på mere end 200.000 kr.

På dette kort kan du se, hvad der ligger inden for 4,5 km af solcelleanlægget (pdf)

I administrationsgrundlaget som I finder i den grønne boks på denne side kan I læse mere om

  • krav til projektet
  • procedure
  • hvem der vurderer jeres ansøgning
  • hvornår I får svar.

I skal være opmærksom på

  • Det er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, der kan søge. Enkeltpersoner kan dog søge til almennyttige formål.  
  • Du skal huske at tage kontakt til eventuelle lodsejere eller relevante myndigheder, hvis der er krav om tilladelser fra disse, for at gennemføre projektet.
    • I ansøgningsskemaet skal du angive, hvilke tilladelser, der er nødvendige, og om de er ansøgt.

Kontakt

Peter Sig Kristensen

Strategi og udvikling

Tlf: 87 87 86 30