You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Dit vands hårdhed

Hvad er dit vands hårdhed? Find ud af det her.

Dit vands hårdhed

Dit vands hårdhed varierer en del lokalt i kommunen og afhænger af, hvor dit vandværk indvinder sit vand fra - se kortet med hårdhedsgrader i Viborg Kommune her.

Vandets hårdhed bestemmes af det samlede indhold af calcium (Ca2+) og magnesium (Mg2+) ioner, som stammer fra kalk indlejret i jordlagene. Et lille  indhold af calcium og magnesium giver blødt vand, mens et stort indhold resulterer i hårdt vand.

Hårdheden i Viborg Kommune varierer mellem 4 og 18 hårhedsgrader - fra ”blødt” over ”middelhårdt” til ”temmelig hårdt” vand som herunder: 

 Hårdhed (0dH)  Kategori
 0-4  Meget blødt
 4-8  Blødt
 8-12  Middelhårdt
 12-18  Temmelig hårdt
 18-30  Hårdt
 Mere end 30  Meget hårdt

Det skyldes, at hårdheden er geologisk betinget og afhænger af undergrunden.

Fx findes omkring Karup og Grønhøj blødt vand med en hårdhed på mellem 4-8. Her er undergrunden sandede smeltevandssletter, hvor alt calcium og magnesium er udvasket.

Omvendt findes der øst for Viborg ved Bjerringbro og Rødkærsbro og Ørum middelhårdt til temmelig hård vand, hvor jordlagene er mere lerholdige og samtidig stadig indeholder kalk i jordlagene, som kan frigives til grundvandet.

Som eksempel på lokal variation i vandets hårdhed kan nævnes forskellen imellem de 2 vandværker tilhørende Energi Viborg, Syd Værket og Nordværket: Syd Værket indvinder grundvand fra Viborg Hedeplantage, som er domineret af sand, og her er vandet blødt (4-8). For Nordværket, som ligger i Neckelmanns Plantage, indeholder undergrunden mere ler, hvilket giver vandet en større hårdhed.

Hvis du får vand fra Viborg Vand og gerne vil vide den præcise hårdhed på dit drikkevand, kan du kontakte Energi Viborg på 89 29 29 29.

Dorthe Elmbo Knudsen

Tlf: 87 87 56 10