You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Grundvandsforum

Grundvandsforum er et råd, der hjælper med at beskytte drikkevandet.

Grundvandsforum er et råd, der skal bistå Kommunen i arbejdet med beskyttelse af drikkevandsressourcerne mod forurening og overudnyttelse.

Om Grundvandsforum

 • Det består af repræsentanter fra vandværkerne, landbruget, Region Midt, embedslægen og brøndejerne.
 • Formandskab og sekretariat for grundvandsforum ligger i Miljøafdelingen, Teknik og Miljø.
 • Det er nedsat ifølge vandforsyningslovens §12 (eksternt link)

Medlemmer af Grundvandsforum

 • Stine Isaksen, Klima- og Miljøudvalget, Viborg Kommune
 • Landboforeningen Midtjylland, bestyrelsesmedlem Bjarne Mousten
 • Dansk Brøndejerforening: Formand f. Dansk Brøndejerforening Wisti Wistisen
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening: Claus Vangsgård, DANVA
 • Viborg Vandråd: Rene Kvist
 • Velas: Maja Klaaborg Jensen
 • Region Midt: Jesper Siemens
 • Viborg Kommune - Claus Holst Iversen, Miljøafdelingen
 • Viborg Kommune - Dorthe Elmbo Knudsen, Miljøafdelingen

Kontakt

Claus Holst Iversen

Miljø

Tlf: 87 87 56 56