You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Indsatsplaner - grundvand

Kommunerne udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevandsressourcer. Planerne udarbejdes for de almene vandværker i Viborg Kommune.

Målet for Indsatsplaner er rent drikkevand også i fremtiden.

Planerne laves i samarbejde med vandværkerne, Regionen og landboforeninger, borgerforeninger og andre, der interesserer sig for grundvandet.

Indsatsområder

I Viborg Kommune hentes alt drikkevand fra grundvand. Over hele landet er der udpeget en række områder, hvor grundvandet skal beskyttes særligt, så vi også i fremtiden er sikret rent og godt drikkevand. Områderne kaldes indsatsområder. De udgør de mest sårbare områder inden for områder med særlig drikkevandsinteresse.

Indenfor indsatsområderne skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som skal fastlægge de nødvendige begrænsninger for anvendelsen på jordoverfladen for at beskytte den fremtidige grundvandsressource.

Målet er, at vi også ud i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet - fx iltning og filtrering for jern og mangan - kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer som fx pesticider, opløsningsmidler, olie m.m., ønskes ikke taget i brug.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Miljø

Tlf: 87 87 56 56