You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kortlægning af geologi og grundvand

Grundvandet er vores fremtidige drikkevand. Her kan du se, hvordan kommunens grundvandsressourcer er kortlagt.

Det er staten, der kortlægger og udpeger områder med grundvand.

Det gøres for først og fremmest at finde ud af, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at beskytte drikkevandsressourcerne.

Kortlægningen svarer desuden på følgende spørgsmål:

  • Hvor er grundvandsforekomsterne?
  • Hvor meget grundvand kan der indvindes fra dem?
  • Hvor stor er ressourcen?
  • Hvilken kvalitet har grundvandsressourcen?
  • Hvor dannes grundvandet?
  • Hvor godt er grundvandsressourcen beskyttet mod forurening?

Grundvandskortlægning er en forudsætning for udarbejdelse af en indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet i kortlægningsområder, som du kan læse mere om her.

 

Området mellem Mønsted og Daugbjerg er udpeget som nitratfølsomt område med særlige drikkevandsinteresser.

Området nord for Viborg er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Der er foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området gennem en årrække.

Området sydvest for Viborg ved Finnerup og Guldborgland Plantage er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og området er samtidig udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde.

Naturstyrelsen har foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området. Redegørelsesrapporten kan downloades i linket nedenfor.

Viborg Kommune er påbegyndt udarbejdelse af en indsatsplan for i alt 5 almene vandværker: Almind Hede Vandværk, Almind Kirkeby Vandværk, Bruunshåb Vandværk, Skelhøje Vandværk og Viborg Vand-Syd Værket.

Der er i 2014 nedsat en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra vandværker, Landbruget, Region Midt og Viborg Kommune.

Området mellem Skive - Højslev - Stoholm - Kjeldbjerg - Fly er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Der er foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området gennem en årrække.

2 områder omkring Møldrup, Hvilsom og Ulbjerg er udpeget som nitratfølsomt område med særlige drikkevandsinteresser.

Her har Naturstyrelsen udarbejdet en kortlægningsrapport som kan downloades herunder:

Viborg Kommune er påbegyndt udarbejdelse af en indsatsplan for i alt 10 vandværker:Bjerregrav, Hvam, Klejtrup, Ulbjerg, Møldrup, Roum, Låstrup-Nr. Rind, Lynderup, Skals, Sundstrup,

Der er i 2015 nedsat en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra vandværker, Landbruget, Region Midt og Viborg Kommune.

Naturstyrelsen har kortlagt 2 områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved henholdsvis Lindum og ved Hammershøj-Ørum. Disse områder er samtidig udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder.

Redegørelsesrapporten kan downloades her:

Naturstyrelsen har kortlagt området med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved Rødkærsbro og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.

Redegørelsesrapporten kan downloades her:

Naturstyrelsen har kortlagt området med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved Karup-Grønhøj og Frederiks og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.

Redegørelsesrapporten kan downloades her: