You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Kommunerne udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevandsressourcer. Planerne udarbejdes for de almene vandværker i Viborg Kommune. Se herunder, hvilke områder der er vedtaget indsatsplaner for og hvilke planer, der er i høring.

Aktuelt - borgermøder og høringer af forslag til 10 nye indsatsplaner

Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Karup-området samt Sparkær, Knudby og Lee Vandværk er i høring.

Høringsperioden er pga. Covid-19 yderligere forlænget til den onsdag den 30. juni 2021.

Hvis du vil indgive høringssvar til én eller flere planer, findes der under hver indsatsplan et link markeret med rødt ”Din kommentar”, hvor der er mulighed for at indsende et høringssvar.

Find de aktuelle høringer af forslag til nye indsatsplaner i den mørkegrønne boks nederst.

Se de aktuelle borgermøder om planerne i den lysegrønne boks.

Indsatsplaner på grundvandsområdet

Målet for Indsatsplaner er rent drikkevand også i fremtiden.

Planerne laves i samarbejde med vandværkerne, Regionen og landboforeninger, borgerforeninger og andre, der interesserer sig for grundvandet.

Indsatsområder

I Viborg Kommune hentes alt drikkevand fra grundvand. Over hele landet er der udpeget en række områder, hvor grundvandet skal beskyttes særligt, så vi også i fremtiden er sikret rent og godt drikkevand. Områderne kaldes indsatsområder. De udgør de mest sårbare områder inden for områder med særlig drikkevandsinteresse.

Indenfor indsatsområderne skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som skal fastlægge de nødvendige begrænsninger for anvendelsen på jordoverfladen for at beskytte den fremtidige grundvandsressource.

Målet er, at vi også ud i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet - fx iltning og filtrering for jern og mangan - kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer som fx pesticider, opløsningsmidler, olie m.m., ønskes ikke taget i brug.

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06