You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Viborg Kommune: Boringer til pejling af det terrænære grundvand

Viborg Kommune laver i uge 26/2021 20 korte boringer til pejling af det terrænnære grundvand

Viborg Kommune vil i uge 26 etablere ca. 20 korte boringer (maksimal dybe 12 meter) til at måle vandstanden i det terrænnære grundvand.

Boringerne placeres fordelt ud over kommunen, mest på kommunalt ejet jord, men enkelte boringer etableres også på privat jord. De berørte lodsejere og grundejerforeninger er informeret om borearbejdet før opstart.

Boringerne etableres af borerigger - se foto.

Borungerne afsluttes ved terræn med et betonrør med en diameter på 60 cm. Indeni betonrøret placeres et gråt PVC-rør med låg, hvor der monteres en vandstandslogger til måling af vandspejlet.

Klimaforandringer resulterer i større nedbør og stigende grundvand, især i lavtliggende områder. Viborg Kommune ønsker at indsamle data og viden om ændringer i det terrænnære grundvandsspejl, når nedbøren ændrer sig. Det gælder især inden for nye udstykningsområder og i udvalgte ådale. Her er viden om ændringer i det terrænære grundvand en vigtig brik i det samlede billede af vandkredsløbet.

Viborg Kommune skal i regi af DK2020 udarbejde en opdateret klimatilpasningsplan, som sætter retningen for klimatilpasningsindsatsen frem mod 2050. Her vil håndtering af stigende grundvand være et centralt emne, som Kommunen skal forholde sig til. Et større datagrundlag via et pejlenet vil opkvalificere opgaven med at tilvejebringe en robust klimatilpasningsplan.

Boringerne udstyres med en vandstandslogger, som på daglig basis sender data om grundvandsstanden til den nationale database Jupiter. Data vil være tilgængelig for alle på vandportalen.dk (eksternt link).

Arbejdet udføres af GEOboringer.dk i Sunds i samarbejde med Rambøll.
Se kontaktboksen herunder for yderligere oplysninger.

Kontakt

Claus Holst Iversen

Tlf: 87 87 55 06