You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Frist og tilskud - spildevandsanlæg

Der er mulighed for dispensation for tidsfrist, en afdragsordning eller lån.

Hvis du har fået et påbud - på din ejendom - om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak kan du søge om dispensation for tidsfristen. Du kan også søge om en afdragsordning, så hele din egenbetaling ikke skal betales på en gang.

Regler om fristudsættelse og afdragsordning

Kun ved bestemte former for kloakforbedringer

Ordningen gælder ikke for:

  • Påbud om separat kloakering, som betyder at regn- og spildevand skal adskilles.
  • Ejendomme, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

Husstandsindkomst

Du kan søge om at få en frist på 3 år til at efterkomme et påbud og du kan søge om en afdragsordning. Husstandens indkomst skal være mindre end den husstandsindkomst, der bliver udregnet efter reglerne i §§ 8-8 a i lov om individuel boligstøtte.

Husstandsindkomst forhøjes for hvert enkelt hjemmeboende barn under 18 år (dog max. 4 børn).
I husstandsindkomsten indregner vi værdien af egen bolig.

Du skal oplyse indkomst for alle husstandens medlemmer. Brug evt. årsopgørelsen fra året før.

Ansøgningsskemaet finder du via dette link. Skemaet hedder: SV900.

Afdragsordning hos forsyningsselskabet, Energi Viborg A/S

Du kan bede forsyningsselskabet om at etablere og betale i første omgang. Der aftales en afdragsordning over 20 år med et tillagt renteniveau.

Find kontakt oplysninger til Energi Viborg A/S på deres hjemmeside. 

Lån ved tilslutning til offentlig kloak

Hvis du har fået påbud om, at din ejendom skal tilsluttes offentlig kloak, så er der mulighed for, at få et lån.

Lånet ydes ud fra lov om lån til betaling af ejendomsskatter, fordi denne lov giver kommunerne mulighed for at yde lån til tilslutning til kloak. 

Læs mere om muligheden for lån.

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer