You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lokal afledning af regnvand (LAR)

Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at forsøge at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke belaster afløbssystemet. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Viborg Kommune ønsker at gå forrest, når det handler om håndteringen af regnvand fra vores byer. Når kommunen bygger nyt eller bygger om, skal hensyn til regnvand indgå som en naturlig del af planlægningen, og der skal vælges intelligente løsninger, som er fremtidssikrede. Derfor har Kommunen fremlagt et planforslag til Fremtidens regnvandshåndtering.

Ved lokal afledning af regnvand forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område. De typiske elementer er:

  • Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner.
  • Forsinkelse af vandet i så stor udstrækning som muligt.
  • Magasinering af vandet i grøfter og lavninger i terræn eller i deciderede forsinkelsesbassiner
  • Fordampning af vandet enten fra overflader eller via optagelse i beplantning.

I planen for Fremtidens regnvandshåndtering findes eksempler på en lang række løsninger og muligheder.  

klimatilpasning.dk findes yderligere en stor samling af LAR-projekter til inspiration.

De større regnmængder skaber problemer i lavtliggende områder, byområder og andre områder med høj befæstningsgrad.

Her afledes overskydende tagvand og vejvand direkte til kloakken, hvis kapacitet ikke rækker under de voldsomme skybrud og den øgede vandmængde.

Kloaksystemerne i Danmark er dimensioneret til, at der kun forekommer vand på terræn cirka hvert tiende år.

I takt med den øgede befæstningsgrad og de øgede nedbørsintensiteter er kloakkernes dimensionering ikke tilstrækkelig, og oversvømmelserne er derfor blevet hyppigere.

I nogle tilfælde kan lokal afledning af regnvand være et billigt og miljørigtigt alternativ til at udvide kapaciteten i kloakkerne.

Kontakt

Malene Kjærsgaard Sørensen

Tlf: 87 87 56 15