You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Lav din egen regnvandshave. Det hjælper både naturen, miljøet og økonomien.

Lokal afledning af regnvand - LAR

Vi forventer mere nedbør i fremtiden, derfor arbejder vi på, at regnvandet kan sive ned i jorden tæt på det sted det falder. Altså så lokalt som muligt - lokal afledning af vand - forkortet LAR.

Belast ikke kloak og rensningsanlæg

Der er mange muligheder for LAR.

Både du som grundejer - og vi som kommune - kan gøre meget for at regnvandet ikke belaster kloak system og rensningsanlæg.

Vi har lavet planen: Fremtidens regnvandshåndtering i Viborg Kommune, hvor du finder beskrivelser af løsninger, som du kan bruge på din egen grund.

Miljø og pris

LAR kan være et billigt og miljørigtigt alternativ til at udvide kapaciteten i kloak og rensningsanlæg.

Afløbskoefficienten

Afløbskoefficienten er en teknisk beregning af hvor stor en del af det regnvand, der falder på et areal, som du må aflede til kloakken - uden at det skal forsinkes inde på grunden.

Afløbskoefficienten bruges:

  • Ved opførelse af en ny ejendom
  • Ved udvidelse af eksisterende ejendomme
  • Når eksisterende ejendomme får nyt kloaksystem i forbindelse med totalrenovering byggeri
  • Hvis en ejendom ønskes befæstet mere, end spildevandsplanen giver mulighed for
  • Når kloaksystemet på eksisterende ejendomme omlægges delvist i forbindelse med en delvis renovering af ejendommens byggeri.

Læs mere i Spildevandsplan 2019

Kontakt

Miljø

87 87 56 09
Send en sikker mail Obs: Når du sender en mail til os, vil du blive bedt om at bruge MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer